Kotiutuminen Espoon sairaalasta

Kun potilas kotiutuu, hän saa mukaansa ajantasaisen lääkelistan, tarvittavat reseptit ja apuvälineitä, mikäli niihin on tarvetta.

Potilaan kotiutuminen tapahtuu suunnitelmallisesti yhteistyössä sairaalan, kotihoidon sekä seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin kanssa. Jo siinä vaiheessa, kun potilas tulee sairaalaan, tehdään alustava arvio tulevasta kotiutusajankohdasta. Kotiutumissuunnitelma tehdään 2–3 vuorokautta ennen potilaan kotiutumista.

Kun potilas lähtee sairaalasta kotiin, sairaalan henkilökunta varmistaa, että kotiutuminen on turvallista. Tarvittaessa kotiutushoitaja tekee osastolle arviointikäynnin, jossa selvitetään, onko potilaalla tarve saada kotona asumisen tukitoimia. Jos potilas tarvitsee tukea kotona asumiseen, kotiutushoitaja ottaa yhteyttä alueelliseen kotihoitoon ja huolehtii, että potilas saa sovitut tukipalvelut kotiinsa. Myös kuntoutus voi jatkua potilaan kotona, jos potilaan vointi edellyttää sitä.

Mikäli tarvetta ilmenee, kotiutustiimi voi olla apuna potilaan kotiutumisessa. Kotiutustiimi tarjoaa lyhytaikaista apua sairaalasta kotiutuvalle parin kolmen ensimmäisen vuorokauden aikana.