Potilaille ja läheisille

Potilaat tulevat Espoon sairaalaan joko lähetteellä tai ohjattuina päivystyksestä.

Espoon sairaalan toiminta-ajatuksena on kotoa kotiin. Potilasta kannustetaan ja ohjataan omatoimisuuteen kaikissa tilanteissa. Sairaalan henkilökunta auttaa niissä asioissa, joissa apua tarvitaan. Mitä aktiivisempi potilaan arki on sairaalassa, sitä parempi hänen toimintakykynsä on ja sitä paremmin hän pärjää myös kotona.

Kaikkea kuntoutusta ohjaavat potilaan tarpeet ja yhdessä sovitut tavoitteet. Sairaalassa oloaikana potilas itse sekä jokainen ammattilainen työskentelee kotiutumisen edellytysten saavuttamiseksi.

Omaisen tai läheisen tuki potilaan kuntoutumisessa on arvokasta. Sairaalan henkilökunta ohjaa mielellään, miten potilaan kuntoutumista voi tukea.

Vierailuaikoja ei ole, joten potilaan luona voi vierailla silloin kuin itselle sopii. Sairaalan pääovet ovat auki klo 6.30–21.30.

Lue lisää

Tulossa hoitoon
Kuntoutus
Potilashuoneet
Ruokailu
Puhelimen ja internetin käyttö
Potilasmaksut
Potilasturvallisuus
Potilaan oikeudet
Sairaalapapin palvelut
Kotiutuminen
Läheisen kuoleman jälkeen