Potilaille ja läheisille

Espoon sairaalan toiminta-ajatuksena on kotoa kotiin. Potilasta kannustetaan ja ohjataan omatoimisuuteen kaikissa tilanteissa. Mitä aktiivisempi potilaan arki on sairaalassa, sitä parempi hänen toimintakykynsä on ja sitä paremmin hän pärjää myös kotona. Kaikkea kuntoutusta ohjaavat potilaan tarpeet ja yhdessä sovitut tavoitteet.

Omaisen tai läheisen tuki potilaan kuntoutumisessa on arvokasta. Sairaalan henkilökunta ohjaa siinä mielellään!

Potilaan luona sairaalassa voi vierailla vapaasti. Pääovet ovat avoinna klo 6.30–21.30.

Lue lisää

Tulossa hoitoon
Kuntoutus
Potilashuoneet
Ruokailu
Puhelimen ja internetin käyttö
Potilasmaksut
Potilasturvallisuus
Potilaan oikeudet
Sairaalapapin palvelut
Kotiutuminen
Läheisen kuoleman jälkeen