Liikkuva sairaala voitti kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.8.2019 klo 16.10

Palkitut innovaatiot parantavat Espoon kaupungin palveluja ja edistävät kaupungin kestävää kasvua. Kilpailuun tuli yhteensä 17 hakemusta.

Innovaatiokilpailun voitti Espoon sairaalan ja HUSin yhteistyönä kehittämä liikkuva sairaala LiiSa, joka tuo päivystyspalvelut hoiva- ja palvelukoteihin. Liikkuvan päivystysyksikön erikoiskoulutettu sairaanhoitaja käy hoitamassa hoiva- ja palvelukotien asukkaita heidän luonaan, jolloin asukkaiden ei tarvitse kulkea eikä odottaa sairaalan päivystyksessä. LiiSa hoitaa esimerkiksi haavoja, vatsaoireita, ihottumia, virtsaamiseen liittyviä ongelmia sekä suonensisäistä nesteytystä. LiiSan mukana kulkee tutkimuslaitteita ja lääkkeitä. LiiSan sairaanhoitaja voi konsultoida lääkäriä videon välityksellä, ja aina tarvittaessa asukas viedään sairaalahoitoon. LiiSa täydentää hoivakotien muita lääkäripalveluja. Maaliskuussa käynnistynyt palvelu laajenee loppuvuodesta myös kotihoidon asiakkaiden ulottuville.

Innovaatiot-sarjassa jaettiin myös kolme muuta palkintoa. Tilapalvelujen LVIA-yksikön innovaatiossa monitavoiteoptimoinnin avulla rakennusten koko elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen ja kokonaiskustannuksiin vaikutetaan jo suunnitteluvaiheessa. Toimintamalli avaa uusia mahdollisuuksia energiankäytön optimointiin ja tukee Espoon ilmastotavoitteita. Optimointi tukee turvallisten ja terveellisten rakennusten rakentamista. Kun suunnittelu perustuu selkeään ja perusteltuun laskentaan, niin valitut ratkaisut voidaan perustella läpinäkyvästi ja selkeästi.

Lisäksi palkittiin Kaupunkisuunnittelukeskuksen yleiskaavayksikön paikkakohtainen luontotieto, jonka avulla voidaan turvata monipuolinen, vihreä kaupunkirakenne tiivistyvässä kaupungissa. Lähellä olevat viheralueet lisäävät hyvinvointia, kannustavat liikkumaan, vähentävät melua ja puhdistavat vesistöjä. Paikkatietoon yhdistetyn datan avulla visualisoidaan kartalle, missä on paljon viheralueita ja mihin niitä tarvitaan lisää. Näin on saatu aikaan toimiva työkalu, jonka avulla kaupunkia voidaan kehittää kestävästi.

Neljäs palkittu innovaatio tässä sarjassa oli Sosiaali- ja terveyspalvelujen Fysioterapeutin lyhytohjaus -malli, joka vastaa fysioterapian vastaanottoaikojen vaikeaan saatavuuteen. Fysioterapeutin lyhyelle vastaanotolle pääsee, kun lääkäri on ensin todennut akuutin vaivan. 15 minuutin lyhytohjauksessa asiakas saa toimintaohjeet, joilla vaivan paheneminen voidaan ehkäistä. Tavoitteena on, että 80 prosenttia lyhytohjausta saaneista ei tarvitse uusintakäyntiä fysioterapiaan seuraavan kahden kuukauden sisällä.

Potentiaaliset innovaatiot -sarjassa jaettiin toinen sija

Potentiaaliset innovaatiot -sarjassa ei valittu voittajaa. Kakkossija jaettiin päivystävän sairaanhoitajan videovastaanoton ja koulujen sisäilmamittariston kesken.

Päivystävään sairaanhoitajaan voi saada videoyhteyden akuuteissa sairastumisissa. Tartuntojen leviäminen ehkäistään, kun potilas pysyy kotona ja saa vastauksia videon välityksellä. Asiakaspalaute on ollut positiivista, ja henkilöstö on innostunut kehittämään palvelua. Tavoitteena on jatkossa korvata osa päivystyskäynneistä videovastaanotoilla. Palvelu parantaa Espoon kilpailukykyä terveydenhuollon tarjoajien joukossa, ja asukasmäärän kasvaessa ja väestön ikääntyessä videovastaanotto on kustannustehokas palvelumuoto. Samarian terveysasemalla kehitelty palvelu on nyt käytössä kaikilla Espoon terveysasemilla.

Toinen tässä sarjassa palkittu idea oli Tilapalveluissa kehitetty malli, joka tukee Espoon Koulut kuntoon -tavoitetta. Koulujen ja päiväkotien sisäilmasta kerätään reaaliaikaista tietoa uusinta teknologiaa hyödyntäen. Kokeilussa 13 kouluun asennettiin eri asioita mittaavia antureita. Lisäksi oppilaat ja opettajat antoivat tableteilla palautetta sisäilmasto-olosuhteista. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää kiinteistöjen kunnon kehittämisessä, arvioinnissa ja parantamisessa. Mittaustuloksia ja palautteita vertaamalla sekä tuloksia yhdistämällä pyritään laatimaan hyvän sisäilman kriteeristö yhdessä VTT:n kanssa. Innovaatio on osa Smart & Clean -säätiön ja VTT:n yhteishanketta, jossa muun muassa Espoo on mukana.

Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun palkintojenjako 30.8.2019
Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun voittajat palkittiin Espoo-päivänä 30.8. Ison Omenan palvelutorilla.

Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu on järjestetty yhdessä Laatukeskuksen kanssa vuodesta 2012 alkaen. Kaupungin työntekijöille, työyhteisöille ja verkostoille tarkoitetussa kilpailussa etsitään innovaatioita, jotka parantavat palveluja ja tehostavat toimintaa. Kilpailuhakemukset osallistuvat myös Laatukeskuksen Quality Innovation Award -kilpailuun, jossa espoolaiset ovat menestyneet hyvin useina vuosina niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.