Vamos Espoo

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Vamos Espoo

Vamos on 16–29-vuotiaille espoolaisille, kirkkonummilaisille ja kaunialaisille nuorille suunnattu palvelu, jonka päätavoitteena on löytää nuorelle tie koulutukseen tai työelämään.

Vamoksesta nuori saa yksilö- ja ryhmätoiminnan lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluja sekä opiskelu- ja työelämään ja liikuntaan, vapaa-aikaan ja asumiseen liittyviä palveluja. Jokaisella nuorella on oma työntekijä, jonka tuella nuori voi suunnitella tavoitteellisesti omaa polkuaan.

Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa nuoren omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä tukea nuorta pääsemään eteenpäin suunnitellulla polulla.

Vamos Espoon toiminta kattaa yksilövalmennuksen, ryhmätoiminnan ja urapalvelut.

Ryhmätoiminnassa käsitellään erilaisia nuorten tarpeista nousevia teemoja. Näitä aiheita ovat muun muassa vuorovaikutustaidot, päivärytmi ja arjen taidot, sekä työelämä- ja opiskelutaidot.

Vamos Työ tarjoaa työllistämispalveluja, luo siltoja nuorten ja työnantajien välille sekä tukee nuorta jatkopaikan löytämisessä.

Vamos palvelukokonaisuus on osa Helsingin Diakonissalaitosta.

Tervetuloa Vamos Espooseen! Vamokseen ei tarvita lähetettä tai diagnoosia.