Talous- ja velkaneuvonta oikeusaputoimistoihin 2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
19.12.2018 klo 15.24

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyvät 1.1.2019 alkaen oikeusapu- ja edunvalvontapiireille, joissa sitä tuottavat oikeusaputoimistot. Muutos perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta (813/2017), joka tulee voimaan 1.1.2019. Voimaan tulevalla lailla kumotaan nyt voimassa oleva samanniminen laki.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävä ja sisältö säilyvät ennallaan. Palvelu on edelleen maksutonta asiakkaalle.

Asiakaspalvelu pyritään hoitamaan vuoden vaihteen yli mahdollisimman pienin keskeytyksin. Asiakkaille annetaan tarvittaessa tämän vuoden puolella alustavia aikoja ensi vuoden puolelle. Alustavat ajat vahvistetaan erikseen vuoden vaihteen jälkeen. 

Lainmuutoksen myötä talous- ja velkaneuvontapalvelun kotikuntasidonnaisuus poistuu. Asiakas voi jatkossa kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen. Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvoja on kuitenkin esteellinen neuvomaan ja edustamaan asiakastaan, jos saman toimiston julkisella oikeusavustajalla on päämiehenä talous- ja velkaneuvonnan asiakkaan velkoja tai muuten vastapuoleksi katsottava henkilö. Esteellisyyden selvittää oikeusaputoimisto. Esteellisyystilanteessa asiakas ohjataan toiseen oikeusaputoimistoon. Talous- ja velkaneuvonnan palveluja on mahdollista saada myös etäpalveluna videoyhteyden välityksellä.

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat Helsingin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimistot ja Helsingin, Vantaan, Hyvinkään Espoon ja Lohjan toimipaikat.

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin talous- ja velkaneuvonnan uudet sähköpostiosoitteet ja puhelinneuvonnan palvelunumerot ovat voimassa 2.1.2019 lukien. Yhteystiedot löytyvät uutisen lopusta.

Talous- ja velkaneuvonnan uudet kotisivut osoitteessa www.talousjavelkaneuvonta.fi avataan vuodenvaihteessa.

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin talous- ja velkaneuvonnan sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot 1.1.2019 lukien:

Helsingin oikeusaputoimisto helsinki.velkaneuvonta@oikeus.fi   puh. 02956 60123
Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto ita-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi   puh. 02956 60175
Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto keski-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi   puh. 0295660233
Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto lansi-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi   puh. 0295661827