Sosiaali- ja terveystoimelle uusi asumispalvelujen valvontasuunnitelma

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
17.12.2020 klo 16.35

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt sosiaali- ja terveystoimen asumispalveluja järjestävien tulosyksiköiden yhteisen valvontasuunnitelman. Suunnitelma on valmisteltu ensimmäistä kertaa eri palvelualueiden yhteistyönä. Suunnitelma on laadittu aikuisten sosiaalipalveluille, mielenterveys- ja päihdepalveluille, vammaispalveluille sekä ikääntyneiden tehostetulle palveluasumiselle.

Sosiaali- ja terveystoimen asumispalvelujen valvontasuunnitelmassa määritellään ja kuvataan valvonnan eri keinoja, joita ovat muun muassa toimilupatarkastukset (luvanvaraiset ja ilmoituksenvaraiset), valvontaa toteuttavien tahojen yhteistyö (esim. Länsi-Uusimaa, Uusimaa, Aluehallintovirasto, Valvira), säännölliset kunnan toteuttamat valvontatoimet ja erilaiset palvelujen laadun korjaamista tehostavat toimenpiteet, kuten sanktiot, huomautus, sopimussakko tai sopimuksen irtisanominen.

Espoolaisille asumispalveluiden asiakkaille turvataan laadukkaat palvelut

Palvelualueiden yhteisellä valvontasuunnitelmalla on tarkoituksena

 • Turvata espoolaisille asumispalveluiden asiakkaille laadukkaat palvelut.
 • Varmistaa palveluntuottajien omavalvontasuunnitelmien noudattaminen ja toiminnan kehittäminen.
 • Auttaa palveluntuottajia tunnistamaan mahdolliset toiminnassa syntyvät riskit ja ennaltaehkäisemään niitä.
 • Varmistaa ostopalvelusopimusten mukaisen palvelun toteutuminen.
 • Yhdenmukaistaa valvonnan käytännöt.
 • Varmistaa valvonnan vaikuttavuus (systemaattinen seuranta ja kohdentaminen tarkoituksenmukaisiin asioihin).

Asumispalvelujen valvonnan tavoitteet ja periaatteet

Valvontasuunnitelman valmistelussa on määritelty seuraavat yhteiset valvonnan tavoitteet ja periaatteet

 • Asiakas saa hänelle myönnetyt asumispalvelut.
 • Palvelu on omavalvontasuunnitelman ja Espoon kanssa laaditun sopimuksen mukaista.
 • Asiakkaalla on ajantasainen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka perustuu asukkaan avun ja tuen tarpeeseen (toimintakykymittarit).
 • Palveluntuottajan omavalvonta on aina ensisijainen valvonnan muoto.
 • Valvonta perustuu luottamukseen ja hyvään yhteistyöhön, epäkohtiin puututaan ripeästi.
 • Espoon kaupungin toteuttama asumispalvelujen valvonta on systemaattista, vaikuttavaa ja laadukasta.

Liite:  Asumispalvelujen valvontasuunnitelma 2021 alkaen (PDF, 222 Kt)

Lisätietoja

Aikuisten sosiaalipalvelut:

 • Virpi Lajunen, asiantuntija
 • Tapio Nieminen, aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö

Mielenterveys- ja päihdepalvelut:

 • Outi Painilainen, palvelupäällikkö

Vammaispalvelut:

 • Lena Astala, palvelupäällikkö

Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen

 • Tiina Jekkonen, palvelupäällikkö

Sähköpostimme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi