Pakolaisten kotoutumispalvelut

Tehtävänämme on tukea pakolaisia kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Annamme ohjausta, neuvontaa ja perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, sosiaalipalveluista, sosiaaliturvasta, asumisesta, suomen kielen opiskelusta, terveyspalveluista sekä perheenyhdistämisestä. Pakolaiset voivat hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea maahanmuuttajapalveluista.

Pakolainen voi olla maahanmuuttajapalvelujen asiakkaana enintään kolme vuotta ensimmäisestä väestörekisterimerkinnästä.

Palveluneuvonta ja uudet asiakkaat

Maahanmuuttajapalvelujen palveluneuvonta palvelee koronatilanteen vuoksi supistetulla henkilökunnalla. Uudet asiakkaat otetaan vastaan palveluneuvonnassa.

Palvelemme teitä maahanmuuttajapalvelujen toimistossa Matinkylässä, osoitteessa Pyyntitie 3. Muistathan ottaa vuoronumeron.  

Palveluneuvonnan aukioloajat ja paikalla olevat tulkit 

 • Maanantai klo 9–11 (arabia ja dari), klo 12–15 (arabia)
 • Tiistai klo 12–15 (arabia ja dari)
 • Keskiviikko suljettu
 • Torstai klo 9–11 ja klo 12–15 (arabia)
 • Perjantai klo 9–12 (dari ja joka toinen perjantai tigrinja)

Vuoronumerolaite suljetaan 15 minuuttia ennen toimiston sulkeutumista. 

Palvelemme teitä myös puhelimitse p. 043 827 3417 klo 9–15.

Sosiaalihuollon virka-ajan päivystys

Sosiaalihuollon päivystys toimii palveluneuvonnan yhteydessä.

Päivystyksessä työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa.
Maahanmuuttajapalveluiden palveluneuvonta p. 043 827 3417  klo 9–15.

Päivystyksessä hoidetaan myös paperittomien asiat. Paperittomien neuvonta p. 040 518 6687.

Yhteistyökumppanit saavat yhteyden päivystykseen myös kaupungin puhelinvaihteen kautta, p. 09 816 21 tai sähköpostitse: paivystys.maahanmuuttajapalvelut@espoo.fi. Ethän liitä sähköpostiin arkaluontoisia henkilötietoja, koska sähköpostiosoite ei ole salattu.

Päivystys tekee töitä vuoroissa, joten työntekijät eivät aina ehdi vastata henkilökohtaisissa numeroissaan. Ethän siis soita päivystys- tai neuvonta-asioissa henkilökohtaisiin numeroihin.

Johtava sosiaalityöntekijä Eeva Ström, p. 040 509 6764

Päivystyksen työntekijöiden puhelinnumerot (ei päivystysasioita) 

 • Sosiaalityöntekijä Maaro Niskanen, p. 040 639 4217
 • Sosiaalityöntekijä Maura Nurmi, p. 040 554 1555
   
 • Sosiaaliohjaaja Maiju Tähtinen, p.  040 162 6755
 • Sosiaaliohjaaja Neea Nukarinen, p. 040 505 4547

Lapsiperheiden kotoutumista tukeva sosiaalityö

Johtava sosiaalityöntekijä Mailis Uusiniemi, p. 040 553 3389 

Sosiaalityöntekijöiden puhelinnumerot

 • Inka Pelkonen, p. 050 563 1549
 • Saara Mustalahti, p.040 639 4996
 • Saara Honkanen, p. 040 639 4070                    
 • Elena Oksa, p. 040 636 8167                     

Sosiaaliohjaajien puhelinnumerot           

 • Elisa Rinta-Lusa, p. 040 639 4600
 • Julia Martiskainen, p. 040 639 4713
 • Stella Neri-Porvali, p. 043 826 9472
 • Wilma Paakkari, p. 040 636 8179
 • Emma Barbashina, p.  040 551 5325

Ohjaajien puhelinnumerot

 • Nasim Arshadi, p. 050 351 2107 
 • Anne Parisot, p. 050 525 0510
 • Afrim Salihi, p. 050 548 2917
 • Piia Puskala, p. 040 506 4563

Aikuisten kotoutumista tukeva sosiaalityö

Johtava sosiaalityöntekijä Aino-Marja Kairamo, p. 043 826 8747

Sosiaalityöntekijöiden puhelinnumerot

 • Isa Westerholm, p. 043 827 3458

​Sosiaaliohjaajien puhelinnumerot

alle 30-vuotiaat asiakkaat

 • Sini Rytinki, p. 043 825 8655
 • Tuulia Simulainen, p. 040 636 8226

yli 30-vuotiaat asiakkaat

 • Jaana Leinonen, p. 040 550 3130

Ohjaajien puhelinnumerot

alle 30-vuotiaat asiakkaat

 • Arja Liisa Vuorinen, p. 050 525 0511

yli 30-vuotiaat asiakkaat

 • Al-Sindi Dunia, p. 040 752 9039 

Maahanmuuttajapalvelujen sairaanhoitajat

Sairaanhoitajien puhelinnumerot

 • 046 877 1166
 • 050 331 1494
 • 043 826 7497

Ilman huoltajaa saapuneet alaikäiset 

Espoon ryhmäkoti vastaanottaa alaikäisinä ilman huoltajaa saapuneita turvapaikanhakijoita.

 • Palveluesimies Marko Uuttu, p. 043 826 7670
 • Vastaava ohjaaja Jaanika Aho, p. 040 639 3946
 • Sairaanhoitaja Kaisa Miske, p. 040 636 8819

Kivenlahden ja Hirviportin perheryhmäkodit

Perheryhmäkodeissa asuu oleskeluluvan saaneita, yksintulleita alaikäisiä nuoria. Päätehtävänä on nuorten hoiva ja kasvatus sekä kotoutumisen tukeminen.

 • Palveluesimies Teija Savolainen, p. 046 877 1270
 • Hirviportin perheryhmäkoti, vastaava ohjaaja Soraja Harjula, p. 040 508 2922
 • Kivenlahden perheryhmäkoti, vastaava ohjaaja Matleena Mensah, p.050 553 0599

Ilman huoltajaa saapuneiden alaikäisten sosiaalityö

 • Johtava sosiaalityöntekijä Annika Pirinen, p. 040 551 4385
 • Ryhmäkoti yksityismajoitus, sosiaalityöntekijä, p. 050 306 8242
 • Ryhmäkoti ja yksityismajoitus, sosiaalityöntekijä, p. 050 306 8242
 • Oleskeluluvan saaneet nuoret, sosiaalityöntekijä, p. 043 826 8321
 • Kotouttava perhehoito, sosiaalityöntekijä, p. 040 141 6542

Kotouttava jälkihuolto

Suomeen alaikäisenä ilman huoltajaa saapunut 18–24-vuotias nuori voi saada jälkihuollon palveluja. Jälkihuolto antaa nuorelle tukea itsenäiseen elämään, työhön ja opiskeluun.

Johtava sosiaalityöntekijä Laura Rapo, p. 040 506 8272

Sosiaalityöntekijöiden puhelinnumerot

 • Härkönen Miia, p. 043 827 2528
 • Asén Karolina, p. 040 508 3047
 • Antonius Kristiina p. 040 636 8432

Sosiaaliohjaajien puhelinnumerot

 • Vistbacka Annika, p. 043 825 6293
 • Kimmo Tanja, p. 043 826 8363
 • Lahtinen Minna, p. 040 636 8183
 • Drake Ursula p. 043 827 3390

Psykiatrinen sairaanhoitaja

 • Mansikka Tarja, p. 043 827 2529