Omavalvonta on osa jokapäiväistä työtä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.2.2020 klo 15.26

Sosiaali- ja terveystoimessa omavalvonta on tärkeä laadun mittari. Omavalvonnalla parannetaan sekä asiakkaiden oikeusturvaa että palvelujen laatua. Lisäksi omavalvonta lisää henkilöstön työturvallisuutta. Toimivan omavalvonnan tunnistaa siitä, että yksikössä arvioidaan jatkuvasti omaa toimintaa ja tehdään siihen parannuksia. 

Espoon sosiaali- ja terveystoimen omavalvonnasta on tehty video, jolla esitellään kolme käytännön esimerkkiä omavalvonnan toteutumisesta arjessa.

Espoon sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä on tehty kirjalliset suunnitelmat, joiden avulla voidaan tunnistaa ja korjata palveluiden epäkohtia. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä tunnistettujen riskien toteutumista ja reagoida kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti. Yksiköt päivittävät suunnitelmansa vuosittain sekä aina, kun toimintavaatimukset muuttuvat oleellisesti.

Espoon sosiaali- ja terveystoimen omavalvontasuunnitelmiin pääset tutustumaan tästä linkistä.