Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen tiivistävät yhteistyötä jalkautuvassa nuorisotyössä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.3.2020 klo 14.48

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat tiivistäneet yhteistyötä jalkautuvassa nuorisotyössä. Nuoria ohjeistetaan pysymään kotona ja välttämään kokoontumista, ja valtaosa nuorista on näin toiminutkin. Jalkautuvalle nuorisotyölle on silti vallitsevassa tilanteessa aivan erityinen tarve, sillä nuoret tarvitsevat tukea ja tietoa.

Kaikkien nuorille suunnattujen harrastus- ja vapaa-ajantoimintojen sekä koulujen ollessa suljettuina nuorten sosiaalinen toimintaympäristö on supistunut. Mahdollisesti ulkona liikkuvien nuorten on tärkeää saada oikeaa tietoa vallitsevasta tilanteesta.

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen tekevät jalkautuvaa nuorisotyötä sekä alueellisesti omilla alueillaan, että tiiviissä yhteistyössä, jota koordinoi Nuorisotyö raiteilla -hanke. NTR-nuorisotyöntekijäparit liikkuvat mm. pääkaupunkiseudun junissa ja radanvarren kohtauspaikoissa.

”Nuorisotyö on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Olemme käytännössä ainoa toimija nuorten vapaa-ajassa, ja siksi kaikki meidän uudelleen muokatut nuorisotyön muodot ovat tärkeitä nuorille. Erityisen tärkeää on kohdata nuoria siellä missä he ulkona liikkuvat. Jalkautuvalle nuorisotyölle on nyt erityinen tilaus, ja sen tekijät nauttivat nyt erityistä arvostusta nuorten, ja myös huoltajien, kuntalaisten, päättäjien ja muiden viranomaisten taholta”, Vantaan nuorisopalvelujen vs. johtaja Pekka Mäkelä sanoo.

Kunnat toimivat tiiviissä yhteistyössä poliisin kanssa sekä muodostavat kuvaa siitä, miten tilanne koetaan nuorten piirissä. Yhteistyötä tehdään lisäksi muun muassa  Aseman Lapset ry:n kanssa. Nuorisotyössä seurataan tiivistin valtionhallinnon linjauksia ja toimitaan niiden mukaisesti. Jalkautuvassa nuorisotyössä noudatetaan suositeltuja turvaetäisyyksiä ja huolehditaan muun muassa käsihygieniasta ohjeiden mukaisesti.

Jalkautuva nuorisotyö on nuorisotyöntekijöiden jalkautumista kaduille ja asuinalueille, sekä muille julkisille ja puolijulkisille paikoille, kuten asemille ja kauppakeskuksiin. Nuorisotyöntekijät ottavat keskustelukontaktia nuoriin, ja pyrkivät toiminnallaan nuorten hyvinvoinnin turvaamiseen, yhteisymmärryksen lisäämiseen ja yleisen turvallisuuden tunteen parantamiseen. Erilaisin nuorisotyöllisin keinoin voidaan tarvittaessa pyrkiä myös vaikuttamaan nuorten käyttäytymiseen. Nuorisotyö ei kuitenkaan toimi järjestyksenvalvojana tai joukkojen hajottajana, vaan toimii edelleenkin nuoria varten.

Nuorisotyöntekijät on valtioneuvoston toimesta määritelty yhteiskunnan kannalta kriittisellä alalla toimivaksi henkilöstöksi.

Lisätietoa

Nuorisopalvelupäällikkö Merja Nordling
Espoon kaupunki
merja.nordling@espoo.fi
p. 043 824 7060

Nuorisoasiainjohtaja  Mikko Vatka
Helsingin kaupunki
mikko.vatka@hel.fi
p. 040 679 1606

Nuorisopalvelujen vs. johtaja Pekka Mäkelä
Vantaan kaupunki
pekka.makela@vantaa.fi
p. 0400 773 282

Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Anders Lindholm-Ahlefelt
Kauniaisten kaupunki
anders.lindholm-ahlefelt@kauniainen.fi
p. 050 366 4251