Perusturvajohtaja Juha Metso: Sosiaali- ja terveyspalvelujen taso säilyy korkeana

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.10.2015 klo 11.00

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä kasvaa vauhdilla. Viritämme toimintaamme siten, että pal­velujen laatu säilyy ja niitä saa kohtuullisessa ajassa. Kaikissa palveluissa varaudumme turva­pai­kanhakijoiden määrän kasvun vaikutuksiin.

Palvelua ripeästi ja kodinomaisesti

Ikäihmisten palvelut löytyvät entistä helpommin. Neuvonta ja palveluohjaus keskitetään "yhdelle luukulle" keväällä 2016. Espoon uusi sairaala saadaan käyttöön vuodenvaihteessa 2016/2017, ja sen myötä luvassa on tehokkaampaa kuntoutusta, lyhyempiä sairaalahoitojaksoja ja mahdollisuus saada enemmän hoitoa kotiin.

Terveysasemien ja suun terveydenhuollon parantunut palvelukyky säilyy, vaikka asiakasmäärät kasvavat. Kiireettömässä asiassa odotusaika lääkärin vastaanotolle on korkeintaan 17 vrk, ham­maslääkärin vastaanotolle vastaanotolle 50 vrk ja suuhygienistin vastaanotolle 30 vrk.

Tukea tarvitsevat perheet, lapset ja nuoret saavat aiempaa enemmän avopalveluja ja kotiin vietä­viä palveluja. Ison Omenan ja Suviniityn uusien neuvoloiden palveluja suunnitellaan yhdessä asia­kasperheiden kanssa. Ison Omenan neuvolaan tulee ilta- ja lauantaivastaanottoja sekä avo­neuvolapalveluja. Yhteistyötä lapsiperhejärjestöjen kanssa tiivistetään.

Ikäihmisten, vammaisten, huostaanotettujen lasten sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden lai­tosmaista hoitoa vähennetään. Niiden sijasta tarjoamme asumispalveluja ja kotiin vietäviä tuki­palve­luja.

Työllisyyspalveluja kohdennetaan yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneille. Kuntouttavaa työtoimintaa ja työhönvalmennusta lisätään. Työllistämisen Espoo-lisää nostetaan ja yrityksiä tuetaan työllistämään nuoria ja pitkäaikaistyöttö­miä.

Sähköisiä ratkaisuja

Sähköiset palvelut vähentävät rutiinitehtäviä ja vapauttavat henkilöstön aikaa asiakkaan kohtaami­seen. Uusia sähköisiä ratkaisuja on luvassa mm. Espoon sairaalaan ja perhevalmennukseen. Osallistumme myös kansallisten ratkaisujen, kuten sähköisen omahoitopalvelun ja palvelusetelin kehittämiseen sekä uuden sote-tietojärjestelmäkokonaisuuden määrittelyyn.

Tarkkaa taloudenpitoa

Toimintamenot ovat 815,2 milj. euroa ja tulot 84,8 milj. euroa. Vas­tuullinen säästä­minen on nyt välttämätöntä. Suuntaamme resurssit tehokkaasti asiakaspalveluun. Hillitsemme henkilös­tömenoja rajaamalla ylityötä, toimien täyttöä ja vuok­ratyövoiman käyttöä. Suhtaudumme harkiten palvelujen ostoihin ja hankintoihin ja kartoitamme edullisia toimitilaratkaisuja. Ostopalveluissa ei ole varaa hinnankorotuksiin. Huolehdimme siitä, että asiakasmaksut, korvaukset ja myyntitulot ke­rätään.

Juha Metson esitys (pdf)