Näönvarainen hahmottaminen

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Näönvarainen hahmottaminen tarkoittaa aivojen kykyä tulkita sitä, minkä silmät näkevät. Sillä tarkoitetaan kuvanmuodostusta ja tunnistamista sekä tila- ja etäisyyssuhteiden käsittämistä. Tarkkaavuuden suuntaamisen avulla mahdollistuu kyky huomata kokonaisuuksia ja olennaisia yksityiskohtia. Näönvaraisen hahmottamisen pulmat voivat liittyä silmän ja käden yhteistyön vaikeuksiin.

Näönvaraisen hahmottamisen pulmista voivat kertoa

 • ajan hallinnan ja kellon oppimisen haasteet
 • siirtyminen paikasta toiseen tai tilassa liikkuminen on haastavaa, esim. lapsi eksyy herkästi tutussakin paikassa eikä opi kulkureittejä
 • vaikeudet seurata opetusta taululta tai oppikirjasta
 • väsyminen runsaan näkötiedon käsittelyyn
 • nähdyn mieleen painamisen ja palauttamisen haasteet
 • vaikeudet kirjainten, kuvioiden, suuntien tai muotojen tunnistamisessa
 • vaikeudet matematiikassa 
 • vaikeudet erottaa kuvioita taustasta ja hahmottaa kuvaa kokonaisuutena
 • vaikeutena oman kehon hahmottamisessa esimerkiksi pukeutumisen hankaluutena tai arkuutena liikuntaleikeissä.

Näönvaraisen hahmottamisen vahvistamiseksi

 • Varmistakaa että koululaisen lähi- ja kaukonäkökyky on riittävä.
 • Vahvistakaa näönvaraista ajattelua kuvaamalla asioita ääneen.
 • Muokatkaa ympäristöä; jäsentäkää tila selkeäksi, käyttäkää riittävää valaistusta ja pöytätyöskentelyssä huomioikaa hyvä työskentelyasento.
 • Muokatkaa työskentelymateriaaleja; käyttäkää vahvoja värejä ja kontrasteja koulu- ja tehtäväkirjoissa, rajatkaa tai muokatkaa tekstiä/kuvia suuremmaksi.
 • Tauottakaa työskentelyä ja pilkkokaa tehtävät pienempiin osiin.
 • Harjoitelkaa arjen toimintoja yhdessä; pöydän voi kattaa vanhemman antaman mallin mukaan, kaupassa lasta voi pyytää auttamaan ostosten etsimisessä sanallisten ohjeiden mukaan, ruoan laittamisessa ja leipomisessa lapsi voi harjoitella esim. mittaamista ja punnitsemista.

Oppimisen apuvälineitä

 • aktiivityyny
 • lukikalvot ja – viivaimet.