Kouluikäinen: Hienomotoriikka ja silmä-käsiyhteistyö

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Hienomotoriikka ja silmä-käsiyhteistyö tarkoittaa pienten lihasten hallintaa, kuten käden toimintoja ja liikkeiden sujuvuutta.

Hienomotoriikan kehitys alkaa yksinkertaisista isoista liikkeistä, ja kehittyy vaativampiin liikkeisiin, joka vaatii sorminäppäryyttä, koordinaatiota ja sormien eriytyneitä liikkeitä. Silmä-käsi yhteistyö tarkoittaa tarkoituksenmukaisten liikkeiden suunnittelua ja tuottamista näköhavainnon ohjaamana.

Hienomotoriikan ja/tai silmä-käsiyhteistyön pulmista voivat kertoa

 • käsiala on hyvin epäselvää, käsi väsyy selvästi työskennellessä tai eteneminen käden töissä on hyvin hidasta
 • kirjoittaminen on työlästä ja työvälineiden käyttö on hankalaa (ruokavälineet, sakset, kynät)
 • taululta / älytaululta tehtävien tarkistaminen ja kopioiminen on hidasta ja vaikeaa
 • tavarat tippuvat tai särkyvät niitä käsitellessä muita saman ikäisiä helpommin
 • arjessa käsien tarkkuutta vaativat toiminnot ovat haasteellisia.

Hienomotoriikan ja silmä-käsiyhteistyön vahvistamiseksi

 • Ottakaa lapsi mukaan erilaisiin kodin askareisiin, joissa mahdollistuu monipuolinen käsien käyttö esim. pöydän kattaminen, salaattiainesten pilkkominen ja astioiden tiskaaminen.
 • Tehkää haastavalta tuntuvat läksyt/kotitehtävät yhdessä, tauottakaa työskentelyä ja pilkkokaa tehtävät pienempiin osiin. Rajatkaa tehtäväaluetta esim. peittämällä osa tehtävistä paperilla. Ensin - sitten sopimukset voivat olla hyödyllisiä toimintaa tukemaan: esim. ensin läksyt, sitten leikki.
 • Läksyjä voi tehdä eri asennoissa esim. lattialla vatsallaan maaten, istuen jumppapallon päällä jne.
 • Tehkää erilaisia tehtävä- ja puuhakirjoja, rakenteluita ja askartelutehtäviä sekä pelatkaa lautapelejä.

Oppimisen apuvälineitä

 • aktiivityyny
 • kynätuki
 • erikokoiset, paksuiset ja painoiset kynät
 • lukikalvot ja -viivaimet.