Kouluikäinen: Aistitiedon käsittely

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Aistitiedon käsittelyllä tarkoitetaan keskushermoston kykyä käsitellä erilaisia aistimuksia ja käyttää hyväksi aistien tuomaa tietoa toiminnassa.

Aivoihin tulee aistitietoa kaikkialta kehosta. Sen tiedon avulla hermojärjestelmä tuottaa toimintareaktioita, jotka mukauttavat kehon ja mielen saadun aistitiedon mukaisesti. Aistimusten hyvä kulku auttaa hermojärjestelmää kehittymään tarkoituksenmukaisesti. Aisteja ovat muun muassa näkö, kuulo, tunto, haju ja maku, lihaksista ja nivelistä tuleva tieto sekä tasapaino- ja liikeaisti.

Aistitiedon käsittelyn vaikeudet voivat ilmetä säätelyn ongelmina, kuten tavallista heikompana tai herkempänä reagointina ärsykkeisiin tai aistimusten hakemisena.