Äänneharjoitteluohjeet ja -materiaalit

R & S-harjoitteluohjeet on tarkoitettu 5–6-vuotiaille espoolaislapsille, jotka ovat saaneet neuvolasta ohjeen aloittaa kotiharjoittelu. Kotiharjoittelun voi aloittaa, mikäli lapselta puuttuu R- tai S-äänne tai se on virheellinen. Jos lapsella on muita äännevirheitä tai kireä kielenjänne, ottakaa yhteys neuvolaan. Myös puheterapeutteja voi konsultoida puhelimitse.

Ohjeita kotiharjoitteluun

 • Harjoittele säännöllisesti 4–5 krt /vko, 5–10 min. kerrallaan. Harjoitukset on hyvä tehdä etukäteen sovittuina aikoina (esim. ennen tiettyä TV- ohjelmaa) ja pitää suunnitellusta aikataulusta kiinni.
   
 • Joskus äänteen oppiminen voi kestää pitkäänkin. Siksi harjoittelu kannattaa jaksottaa siten, että harjoitellaan ensin muutama viikko kerrallaan ja pidetään sitten harjoittelutauko. Näin kaikkien on helpompi sitoutua harjoitteluun ja motivaatio säilyy paremmin.
   
 • Harjoittelukerrat kannattaa merkitä kalenteriin (esim. rasti tai tarra), jotta voidaan seurata harjoittelun toteutumista.
   
 • Harjoittelu on toisinaan lapsesta raskasta, ja kaikki tarvitsevat kannustusta. Lapsen kanssa voi sopia pienestä palkinnosta motivaation ylläpitämiseksi (esim. yhteinen pelihetki, retki, elokuva, herkku) kun viikon harjoitukset on tehty.
   
 • Harjoittelu on hyvä ajoittaa niin, että lapsi on virkeä. Väsynyttä ja halutonta lasta on turha pakottaa harjoittelemaan.
   
 • Lapsi tarvitsee vierelleen ohjaavan aikuisen ja rauhallisen tilan. Aikuisen osoittama kiinnostus ja kannustus lisäävät lapsen motivaatiota. Aikuisen tulisi antaa hyvää palautetta onnistumisen lisäksi myös yrittämisestä.
   
 • Harjoitukset on hyvä tehdä peilin äärellä, jotta lapsi näkee itsekin, milloin hän harjoittelee oikein. 
   
 • Samaa harjoitusta ei kannata jäädä toistamaan, jos se ei onnistu muutaman yrityksen jälkeen. Tällöin on parempi vaihtaa harjoitusta ja palata vaikeaan harjoitukseen myöhemmin uudelleen.
   
 • Lapsen puhetta ei tulisi korjata eikä siihen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota harjoitteluhetkien ulkopuolella.

Tulostakaa alla olevista linkeistä harjoittelumateriaali. Katsokaa yhdessä lapsen kanssa videolinkeistä ohjeet oikeanlaisen harjoittelun tueksi. Tutkikaa yhdessä

 • missä sanoissa R tai S kuuluu
   
 • missä ja miten R tai S syntyy
   
 • miten oikeanlainen D-äänne muodostetaan

Voitte keksiä pelejä ja harjoituksia myös itse. Samoja asioita voi harjoitella erilaisten pelien ja leikkien yhteydessä. Esim. ruokapöytäkeskusteluissa voi puhua D-kielellä tai portaissa kiivetessä pompotella D:tä tai sihistellä S:ää.

R- ja S- harjoituksia voi soveltaa myös tableteilla tai älypuhelimilla pelattaviin yleispeleihin. Esimerkiksi Angry Birds- pelissä ensin tehdään tavu- tai sanaharjoitus, minkä jälkeen lapsi saa ampua Angry Birds- linnun matkaan. Tai palapelisovelluksessa tehdään aina harjoitus ennen palan laittamista paikoilleen.

Joskus esimerkiksi R-äänteen harjoittelu selällään maaten auttaa kieltä menemään oikeaan paikkaan suussa.

Mikäli lapsi ei ole oppinut R- tai S-äännettä 6-vuotiaana, voidaan neuvolasta tehdä lähete puheterapiaan.

Mukavia yhteisiä harjoitteluhetkiä!