Kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu Espoossa

Kotipalvelu on lastenhoidollista ja /tai kodinhoidollista tavoitteellista apua perheen kotiin. Kotipalvelua voi saada joko kaupungin oman perhetyöntekijän toteuttamana, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Perhetyöntekijän työn tavoitteena on helpottaa perheen arjen sujumista ja tukea vanhempien jaksamista.

Lasten- ja kodinhoidollisesta kotipalvelusta perimme toteutuneiden käyntien pituuden mukaisen käyntimaksun tai asiakkaan tulojen, perhekoon ja palvelun määrän mukaisen kuukausimaksun. Kotipalvelua ei ole mahdollista saada pelkkään siivoukseen ja kodinhoidolliset tehtävät teemme yhdessä perheen kanssa.

Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan tarjota olemassa olevien resurssien puitteissa lähinnä seuraavin kriteerein:

  • raskaus tai synnytys
  • monikkoperhe, ts. syntyy useampi lapsi yhtä aikaa
  • kriisi perheessä
  • lapsen sairaus tai vamma
  • vanhemman sairaus tai vamma
  • vanhemman masennus ja /tai uupumus
  • vanhemman hoitoon liittyvät käynnit (esim. terapian käynnistyminen).