Lastenneuvolakäynnit 1–6-vuotiaana

Perheille ei lähetetä erillistä kutsua neuvolaan, vaan neuvola-ajan voi varata joko netissä  Neuvolan sähköisessä ajanvarauksessa tai neuvolan keskitetyssä puhelinpalvelussa 09 816 22800 arkisin klo 8.30–14.30.

Yksivuotiaan lapsen terveystarkastus

Voit varata 1-vuotiaalle lapsellesi neuvola-ajan sähköisessä ajanvarauksessa kolmen kuukauden ajan, alkaen lapsen syntymäkuukautta edeltävän kuukauden alusta.

Käynnin teemana ovat lapsen kasvu ja kehitys. Käynnillä keskustellaan muun muassa vuorovaikutuksesta, lapsen kielellisestä ja motorisesta kehityksestä, ravitsemuksesta, päivärytmistä sekä perheen esille tuomista asioista.


 Käynnillä annetaan rokotusohjelman mukaiset rokotteet. Rokotusohjelma 0-7-vuotiaille (pdf, 444 Kt)

Varaathan lapsellesi ajan myös suuhygienistille

Tutustu sivustoon: Pikkulapset

Käynnin kesto on 60 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen. 

 

Laaja terveystarkastus 1,5 vuoden iässä: terveydenhoitajan osuus

Voitte varata 1,5-vuotiaalle lapsellenne ajan neuvolaan sähköisessä ajanvarauksessa kolmen kuukauden ajan, alkaen lapsen syntymäkuukautta edeltävän kuukauden alusta.

Laajassa terveystarkastuksessa keskustellaan lapsen ja perheen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä, ja se sisältää sekä terveydenhoitajan että lääkärin tapaamisen.

Terveydenhoitajan vastaanotolla keskustellaan kyselyjen pohjalta perheen toivomista teemoista liittyen koko perheen hyvinvointiin ja elämäntapoihin. Käyntiin voi valmistautua etukäteen kotona keskustelemalla perheen voimavaroista ja terveystottumuksista pikkulapsiperheen voimavaralomakkeen avulla. Esikko lomakkeen avulla voi puolestaan kartoittaa lapsen kommunikoinnin ja puheen kehityksen tilannetta.

Lisäksi päihdekysely auttaa vanhempia kartoittamaan terveysriskejä.
 
Tässä ikävaiheessa keskeisiä aihealueita ovat lapsen voimakas oppimisen ja oman tahdon kehittyminen sekä puheenkehitys.

Tutustu sivustoon Vanhemmuus ja parisuhde

Käynnillä annetaan rokotusohjelman mukainen rokote. Rokotusohjelma 0-7-vuotiaille (pdf, 444 Kt)

Käynnin kesto on 45 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen.

Terveydenhoitaja varaa erillisen lääkärikäyntiajan perheelle.

Laaja terveystarkastus 1,5 vuoden iässä: lääkärin osuus

Laajassa terveystarkastuksessa keskustellaan lapsen ja perheen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä, ja se sisältää terveydenhoitajan sekä lääkärin tapaamisen.

Lääkärin vastaanotolla syvennetään terveydenhoitajan vastaanotolla perheen esille nostamia asioita perheen tarpeen mukaisesti. Käyntiin kuuluu lääkärin tekemä terveystarkastus.

Käynnin kesto on 20 minuuttia, sisältäen lääkärin tekemän terveystietojen kirjaamisen.

2-vuotiaan lapsen terveystarkastus

Voitte varata 2-vuotiaalle lapsellenne ajan neuvolaan sähköisessä ajanvarauksessa kolmen kuukauden ajan, alkaen lapsen syntymäkuukautta edeltävän kuukauden alusta.

Käynnillä kiinnitetään huomiota lapsen puheen, kasvun ja kehityksen seurannan lisäksi muun muassa vanhemmuuteen, lapsen iän mukaisen oman tahdon kehittymiseen ja siisteyskasvatukseen, sekä esimerkiksi tutista ja tuttipullosta luopumiseen. Käynnillä keskustellaan lisäksi vanhempien esille nostamista asioista.

Käynnin kesto on 45 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen.

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus

Voitte varata 3-vuotiaalle lapsellenne ajan neuvolaan sähköisessä ajanvarauksessa kolmen kuukauden ajan, alkaen lapsen syntymäkuukautta edeltävän kuukauden alusta.

Käynnillä huomioidaan kasvun ja kehityksen seurannan lisäksi perheen valmiuksia tukea lasta hänen iän mukaisessa kehitysvaiheessaan. Vanhempien kanssa voidaan keskustella esimerkiksi erilaisista kasvatuskysymyksistä, tottumusten oppimisesta, puheen kehityksestä, leikin ja luovuuden merkityksestä sekä sisaruksista. Teemoja ovat esimerkiksi ruokailu- ja wc-tavat, nukkuminen, kirjat, pelit ja ruutuaika.

Neuvolassa lapsi pääsee piirtämään ja leikkaamaan saksilla, tunnistamaan kehon osia, värejä ja kokoeroja. Käynnillä tarkastetaan myös lapsen lähinäkö.

Perheelle kerrotaan 4-vuotiaan lapsen laajasta terveystarkastuksesta ja kutsutaan molemmat vanhemmat osallistumaan siihen.

Varaathan lapselle ajan myös suuhygienistille Hammashoidon ajanvaraus

Käynnin kesto on 45 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen.

Laaja terveystarkastus 4-vuotiaana: terveydenhoitajan osuus

Varatkaa neuvola-aika puhelimitse neuvolan keskitetyssä puhelinpalvelussa 09 816 22800 arkisin klo 8.30–14.30. Tälle käynnille nettiajanvaraus ei ole mahdollista.

Laajassa terveystarkastuksessa keskustellaan lapsen ja perheen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä, ja se sisältää terveydenhoitajan sekä lääkärin tapaamisen.

Ennen neuvolakäyntiä päivähoidossa olevien lasten vanhemmat käyvät päiväkodissa varhaiskasvatuskeskustelun (Hyve-keskustelu), josta tehtävä yhteenveto lähetetään vanhempien luvalla neuvolaan tiedoksi. Kotihoidossa olevan lapsen vanhemmat valmistautuvat käyntiin etukäteen kotona täyttämällä kyselyn. Kyselystä esille nousevat kysymykset tai huolen aiheet voitte ottaa neuvolakäynnillä puheeksi.

Espoon neuvolat ovat mukana Turun yliopiston Voimaperheet-toimintamallissa. 4-vuotiaan lapsen perheet saavat kyselyn postitse kotiin täytettäväksi. Perheille, jotka kyselyssä arvioivat lapsellaan olevan arkea kuormittavia käyttäytymisen vaikeuksia, tarjotaan mahdollisuutta osallistua Voimaperheet–vanhempain valmennukseen. Mikäli perhe haluaa osallistua toimintamalliin, pyydämme teitä ottamaan täytetyn kyselylomakkeen mukaan neuvolakäynnille.

Neuvolassa terveydenhoitajan vastaanotolla lapsi on osan ajasta kahdestaan terveydenhoitajan kanssa tekemässä erilaisia lapsen kehitysvaiheeseen sopivia tehtäviä, kuten piirtämistä, saksilla leikkaamista, pallon heittoa ja tasajalkahyppyjä. Sillä aikaa vanhemmat täyttävät mm. päihdekyselyn.
 
Käynnillä tarkastetaan myös lapsen näkö ja kasvut. Lisäksi neuvolakäynnin keskustelussa ja terveysneuvonnassa painotetaan kunkin perheen yksilöllisiä tarpeita.

Käynnillä annetaan rokotusohjelman mukainen rokote. 

Käynnin kesto on 90 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen. Terveydenhoitaja varaa erillisen lääkärikäyntiajan perheelle.

Laaja terveystarkastus 4-vuotiaana: lääkärin osuus

Laajassa terveystarkastuksessa keskustellaan lapsen ja perheen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä, ja se sisältää terveydenhoitajan sekä lääkärin tapaamisen.

Lääkärin vastaanotolla terveystarkastuksen, kasvun ja kehityksen huomioinnin lisäksi syvennetään terveydenhoitajan vastaanotolla perheen esille nostamia asioita perheen tarpeiden mukaisesti.

Neuvolan laajasta terveystarkastuksesta lähetetään Hyve-yhteenveto takaisin päivähoitoon vanhempien luvalla.
Käynnin kesto on 20 minuuttia, sisältäen lääkärin tekemän terveystietojen kirjaamisen.

5-vuotiaan lapsen terveystarkastus

Voitte varata 5-vuotiaalle lapsellenne ajan neuvolaan sähköisessä ajanvarauksessa kolmen kuukauden ajan, alkaen lapsen syntymäkuukautta edeltävän kuukauden alusta.

Käynnillä puheen, kasvun ja kehityksen seurannan lisäksi keskusteltavia aiheita voivat olla muun muassa lapsen sosiaaliset taidot, vastavuoroiset kaverisuhteet, tunteiden sääntely, liikkumisen ja hyvän kunnon merkitys, ajan riittävyys perheen yhdessäoloon sekä perheen esille tuomat asiat. Lapselta tutkitaan kuulo kuulontutkimuslaitteella (audiometri).

Varaattehan lapsellenne ajan myös suuhygienistille Hammashoidon ajanvaraus sähköisesti

Käynnin kesto on 45 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen.

6-vuotiaan lapsen terveystarkastus

Voitte varata 6-vuotiaalle lapsellenne ajan neuvolaan sähköisessä ajanvarauksessa kolmen kuukauden ajan, alkaen lapsen syntymäkuukautta edeltävän kuukauden alusta.

Käynnillä puheen, kasvun ja kehityksen seurannan lisäksi keskusteltavia aiheita voivat olla muun muassa lapsen sosiaaliset taidot, vastavuoroiset kaverisuhteet sekä tunteiden sääntely, liikkumisen ja hyvän kunnon merkitys, ajan riittävyys perheen yhdessäoloon sekä perheen esille tuomat asiat.

Terveydenhoitaja kirjaa lapsen terveystietoihin lyhyen yhteenvedon neuvola-ajalta kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista kouluterveydenhuoltoa varten. Seuraava terveystarkastus on kouluterveydenhuollossa kouluuntulotarkastus ennen 1. luokan alkua tai sen aikana.

Käynnillä annetaan rokotusohjelman mukainen rokote. Rokotusohjelma 0-7-vuotiaille (pdf, 444 Kt)

Käynnin kesto on 45 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen.

Yksilöllisen tarpeen mukaan suunnitellut käynnit

Lisäkäynnit neuvolaan tai kotiin, ja muu mahdollinen tarvittava tuki suunnitellaan lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan. Tarvittaessa laaditaan yhdessä tuen tarpeen suunnitelma ja kutsutaan mukaan muita kunnan tai erikoissairaanhoidon toimijoita.

Lisäkäynnin aiheita ovat usein esimerkiksi lapsen kasvun tai kehityksen seuranta, haasteet vanhemmuudessa ja parisuhteessa tai esimerkiksi imetyksen tukeminen vauva-aikana. 

Rokotukset lastenneuvolassa

Kansallisen rokotusohjelman rokotteet ovat maksuttomia, ja niitä on saatavilla neuvolakäynneillä ohjelman mukaisesti. Tarvittaessa terveydenhoitajan kanssa voi myös sopia yksilöllisestä rokotusohjelmasta esimerkiksi perheen ulkomaanmatkojen vuoksi. Mikäli jokin rokote jää välistä esimerkiksi toteutumattoman neuvolakäynnin tai sairauden vuoksi, voi rokotusohjelmaa täydentää vastaanottojen lisäksi myös avoneuvoloissa.

Mikäli perhe haluaa kansallisen rokotusohjelman ulkopuolelta muita rokotteita lapsilleen, reseptit niihin saa omalta terveysasemalta. 

Varaa aika tai kysy lisää, neuvoloiden chat

Neuvoloiden ajanvaraus ja neuvonta palvelee arkisin klo 8.30–14.30 numerossa p. 09 816 22800.

Neuvolan chat-palvelussa voit tiedustella yleisiä asioita ilman luottamuksellisia tietoja tai henkilötunnuksia. Chatissa ei valitettavasti pysty hoitamaan ajanvarausasioita. Chat palvelee arkisin klo 10–13. Löydät chatin mm. Neuvolat-sivulta.

Avoneuvola

Avoneuvolaan voitte tulla lyhyelle käynnille ilman ajanvarausta. Avoneuvolassa voi hoitaa muun muassa rokotusasioita, vauvan ja lapsen paino- ja pituusseurantaa, iho-ongelmia sekä kuulon ja näön seurantaa. Odottava äiti voi tulla esimerkiksi verenpainekontrollia tai rokotuksia varten. Mikäli odottava äiti toivoo ylimääräistä sikiön sydänäänten kuuntelua, sitä varten on hyvä varata yksilöllinen vastaanottoaika terveydenhoitajalta.

Avoneuvola ei hoida äkillisesti sairastuneita. Sairaustapauksissa tulee olla yhteydessä omaan terveysasemaan.

Voitte asioida missä tahansa avoneuvolassa, sen ei tarvitse olla oman neuvolan yhteydessä.

Käynti on lyhyt, noin 10 minuutia. Avoneuvolassa asioidaan vuoronumerolla. Varauduthan odottamaan vuoroasi.

Tarkistathan aina poikkeusaikataulut ennen avoneuvolaan tuloa avoneuvoloiden sivulta. Erityisesti kesäaikana avoneuvoloiden aikatauluissa saattaa olla poikkeavuuksia normaaleihin aukioloaikoihin. Heinäkuussa avoneuvolat palvelevat vain ajanvarauksella.

Neuvolan muut palvelut ja yhteistyökumppanit

Neuvolassa on mahdollisuus saada tukea myös imetysohjaajilta, kastelu- ja ummetushoitajilta, seksuaalineuvojilta ja monikulttuurisuusohjaajilta. Lisäksi neuvoloihin jalkautuu useita kaupungin muita toimijoita ja järjestöjä, kuten eroauttamispalvelu ja sosiaaliohjaajia. Lisätietoa saat omalta terveydenhoitajalta, chatin kautta tai neuvolan puhelinpalvelusta.