Lastenneuvolaseuranta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Lastenneuvolassa käydään säännöllisesti määräaikaistarkastusohjelman sekä lapsen tai perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana käyntejä on yleensä yhdeksän ja leikki-iässä viisi. Terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi neuvoloissa voi tarvittaessa tavata myös muiden alojen asiantuntijoita.

Neuvolassa seurataan lapsen kokonaiskehitystä ja kasvua. Seurantaan kuuluvat lapsen eri ikävaiheissa tehtävät vuorovaikutuksen ja kielellisen kehityksen sekä sosiaalisten ja motoristen valmiuksien arvioinnit. Lapsen lähestyessä esikouluikää arvioinnit laajenevat työskentelytaitoihin, päivittäistoimintoihin ja oppimiseen. Lisäksi neuvolassa keskustellaan perheen terveystottumuksista, tuetaan perheen hyvinvointia ja annetaan valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita.

Avoneuvola

Terveydenhoitajan vastaanoton lisäksi monessa Espoon neuvolassa on avoneuvola, jonne voi tulla lyhyelle käynnille ilman ajanvarausta. Avoneuvolassa voi hoitaa muun muassa rokotusasioita, vauvan ja lapsen paino- ja pituusseurantaa, iho-ongelmia sekä kuulon ja näön seurantaa. Avoneuvola ei hoida äkillisesti sairastuneita lapsia.

Osa määräaikaistarkastuksista on laajoja terveystarkastuksia, joihin kuuluvat sekä terveydenhoitajan että lääkärin vastaanotot. Näille vastaanotoille kutsutaan lapsen molemmat vanhemmat. Laajat tarkastukset tehdään lapsen ollessa 3–4 kuukauden ikäinen, puolitoistavuotias ja 4-vuotias.

Terveydenhoitajan vastaanotot lapselle ja hänen perheelleen järjestetään

  • lapsen ollessa 0–2 ja 2–4 viikon ikäinen, 3, 5, 6 ja 12 kuukauden ikäinen sekä 2-, 3-, 5- ja 6-vuotias.

Terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot lapselle ja hänen perheelleen järjestetään

  • lapsen ollessa 4–6 viikon, 4, 8 ja 18 kuukauden ikäinen sekä 4-vuotias.

Terveydenhoitajan tapaamiset ovat vastaanottokäyntejä, kotikäyntejä tai ryhmävastaanottoja. Lisäkäyntejä tehdään yksilöllisten tarpeiden mukaan.