Vastaanottopalvelut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kiireellistä sijoitusta voidaan tarvita, jos kodin olosuhteet tai puutteet lapsen huolenpidossa vaarantavat lapsen terveyttä tai kehitystä välittömästi. Sijoitukseen voidaan päätyä myös silloin, kun lapsen huoltajat ovat väliaikaisesti kykenemättömiä hoitamaan lastaan tai kun lapsi vaarantaa vakavasti omaa terveyttään tai kehitystä. Kiireellinen sijoitus on määräaikainen (30 päivää).

Vastaanottokodit tarjoavat lyhytaikaisia sijoituspaikkoja 7–17-vuotiaalle espoolaisille lapsille ja nuorille. Sijoituksen aikana arvioidaan perheen tuentarve ja perheen kokonaistilanne. Arvioinnin jälkeen tehdään päätös lapsen /nuoren palaamisesta kotiin tai lapsen /nuoren tarpeita vastaavasta kodin ulkopuolisesta sijoittamisesta.

Koko prosessin ajan vastaanottokodin henkilökunta huolehtii lapsen /nuoren ja hänen vanhempiensa rinnalla kulkemisesta. Vastaanottokodin työ on luonteeltaan tilannetta rauhoittavaa ja kartoittavaa.

Poijupuiston vastaanottokoti

Poijupuiston vastaanottokodissa on kaksi osastoa.

Yhteystiedot
Poijupuiston vastaanottokoti
Kivenlahdenkatu 1, 3. krs
PL 32217, 02320 ESPOON KAUPUNKI
 
Vastaava ohjaaja, Osasto A
Paula Stenman, p. 050 598 6981, paula.stenman@espoo.fi
Ohjaajat/ päivystys, p. 046 877 1195
 
Vastaava ohjaaja, Osasto B
Antti Rissanen, p. 046 877 3822, antti.rissanen@espoo.fi
Ohjaajat/ päivystys, p. 043 826 7095

Auroran vastaanottokoti

Auroran vastaanottokodissa on kaksi osastoa.

Yhteystiedot
Kuusikodinmäki 7, 02820 Espoo
PL 82206, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Vastaava ohjaaja, Osasto A
Paula Keski-Nirva, p. 043 827 0613, paula.keski-nirva@espoo.fi
Ohjaajat/ päivystys, p. 050 323 6850

Vastaava ohjaaja, Osasto B
Katja Örn, p. 040 507 4373, katja.orn@espoo.fi
Ohjaajat/  päivystys, p. 040 505 5231

Vastaanottoperheet

Vastaanottoperhetoiminta on vastaanottoperheisiin sijoitettujen lasten ja heidän perheidensä tilanteen arviointia ja sijoituksen aikaista tukityötä sekä laaja-alaista yhteistyötä vastaanottoperheiden kanssa. Toimintaan kuuluu myös perhe- tai laitoshoitoon sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa tapaamisten tukeminen tai valvonta. Palvelu on tarkoitettu 0–17-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.

Yhteystiedot
Veräjäkallionkatu 3, 02650 Espoo
PL 65216, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Vastaava ohjaaja
Tiina Varonen p. 046 877 2349, tiina.varonen@espoo.fi

Vastaanottopalvelujen palveluesimies

Jari Mononen, p. 043 825 7669, jari.mononen@espoo.fi