Tehostettu perhetyö

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Lastensuojelun avohuollon tukitoimi

Tehostettu perhetyö on intensiivistä muutostyötä

 • perheen tilanteen vakauttamista
 • vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä
 • kodin arjen hallinnan kehittämistä ja arkirutiinien muodostamista, arjessa selviytymisen vahvistamista
 • elämänhallinnan ja omien voimavarojen vahvistamista
 • lapsen ja nuoren identiteetin ja itsetunnon kehittymisen tukemista
 • lapsen ja nuoren koulunkäynnin tukemista
 • verkostojen kartoittamista ja palveluihin ohjaamista
 • konkreettisten keinojen ja uusien toimintatapojen etsimistä.

Miten työtä tehdään?

 • tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan, sosiaalityöntekijän ja tehostetun perhetyön kanssa
 • tavoitteita arvioidaan säännöllisesti
 • perheeseen ollaan yhteydessä kaksi, kolme kertaa viikossa
 • tapaamiset toteutetaan perheen kotona ja arkiympäristöissä
 • käytetään erilaisia menetelmiä
 • työskentelyyn otetaan mukaan kaikki lapselle tärkeät ihmiset
 • perheellä on omat työntekijät
 • toiminta perheen kanssa kirjataan asiakastietojärjestelmään, jota lukevat sosiaalityöntekijä ja ohjaajat
 • tapaamiset järjestetään joustavasti perheen aikataulujen mukaan.