Perhehoidon sosiaalityö

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Perhehoidon sosiaalityö Espoossa

Lastensuojelun perhehoito on lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella sijaiskodissa. Sijaisperheitä tarvitsevat eri-ikäiset lapset, joilla on yksilöllisiä tarpeita.

Perhehoidossa lapselle pyritään turvaamaan vakaat kasvuolosuhteet ja läheiset, pysyvät ihmissuhteet. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa ja muihin hänelle tärkeisiin ihmisiin.

Lapsen asuminen sijaisperheessä kestää niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Sijoituksen ja hoidon tavoitteet ja kesto määritellään suunnitelmassa, jonka laativat yhdessä lapsen vanhemmat, sijaisvanhemmat ja sosiaalityöntekijä. Perhehoito voi olla joko lyhyt- tai pitkäaikaista.

Yhteystiedot

Perhehoidon päivystys virka-aikana p. 046 8772 860

Sosiaali- ja terveystoimi
Perhehoito
Kamreerintie 7, 4. krs, 02770 Espoo
PL 213, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Johtava sosiaalityöntekijä Nina Häkkinen
p. 050 5986 982
nina.hakkinen@espoo.fi

Oletko kiinnostunut sijaisvanhemmuudesta? Ota yhteyttä!
Perhehoidon koordinaattori Emmi-Maaria Mäkilä, p. 043 8268 540

Lue lisää: Sijaisperheeksi