Nuorten jälkihuolto

  • Jaa Facebookissa
  • TwitterX

Jälkihuolto

Vapaaehtoista tukea nuorelle ja hänen perheelleen

Nuorisohuollon tuki on tarkoitettu 18–20-vuotiaille nuorille, jotka ovat ennen täysi-ikäisyyttään olleet sijaishuollossa huostaanotettuina tai avohuollon tukitoimena sijoitettuina vähintään puoli vuotta. Lisäksi edellytyksenä on lastensuojelun asiakkuus viimeisen viiden vuoden aikana. Jälkihuollossa hoidetaan myös nuoren oman perheen (avo-/aviopuoliso ja lapset) asioita. Jälkihuolto on täysin vapaaehtoista.

Apua arkeen ja asioiden hoitoon

Jälkihuollossa nuori saa oman sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa myös oman ohjaajan. Työntekijämme auttavat nuorta arjessa sekä ohjaavat ja neuvovat häntä muun muassa yhteydenpidossa läheisiin, raha-asioissa ja virastoissa asioinnissa sekä opiskelu- tai työpaikan ja asunnon etsimisessä.

Rahallista tukea voimme myöntää ensimmäisen asunnon kalustamiseen, harrastuksiin, koulumatkoihin ja koulutarvikkeisiin. Myös toimeentulotukea on mahdollista saada elämiseen, vuokraan, sähkö- ja vesilaskuun, julkisen terveydenhuollon maksuihin, reseptilääkkeisiin ja kotivakuutukseen.