Nuorten jälkihuolto

Jälkihuolto

Tukea nuorelle ja hänen perheelleen

Jälkihuollon tuki on tarkoitettu pääsääntöistä 18–20-vuotiaille nuorille, jotka ovat ennen täysi-ikäisyyttään olleet sijaishuollossa huostaanotettuina tai avohuollon tukitoimena sijoitettuina vähintään puoli vuotta. Lisäksi edellytyksenä on lastensuojelun asiakkuus viimeisen viiden vuoden aikana. Jälkihuollossa hoidetaan myös nuoren oman perheen (avo-/aviopuoliso ja lapset) asioita. Jälkihuolto on vapaaehtoista.

Apua arkeen ja asioiden hoitoon

Jälkihuollossa nuori saa oman sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa myös oman sosiaaliohjaajan. Tukipalveluihin tästä  
Työntekijämme auttavat nuorta arjessa sekä ohjaavat ja neuvovat häntä muun muassa raha-asioissa, virastoissa asioinnissa sekä opiskelu- tai työpaikan ja asunnon etsimisessä.

Taloudellisesta tukea voimme jälkihuollosta myöntää tarvittaessa ensimmäisen asunnon kalustamiseen, harrastuksiin, koulumatkoihin ja koulutarvikkeisiin. Perustoimeentulotuesta vastaa Kela.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Kamreerintie 7, 4. krs
Postiosoite: PL 213, 02070 ESPOON KAUPUNKI 

Jälkihuollon sosiaalityöntekijät
p. 09 81621 (vaihde)

Johtava sosiaalityöntekijä
p. 040 648 2189