Nuorten jälkihuolto

Jälkihuolto

Vapaaehtoista tukea nuorelle ja hänen perheelleen

Nuorisohuollon yksikön tuki on tarkoitettu 18–20-vuotiaille nuorille, jotka ovat ennen täysi-ikäisyyttään olleet sijaishuollossa huostaanotettuina, tai ovat olleet sijoitettuna avohuollon tukitoimena vähintään puoli vuotta. Lisäksi palvelun edellytyksenä on lastensuojelun asiakkuus viimeisen viiden vuoden aikana. Jälkihuollossa hoidetaan myös nuoren oman perheen (avo-/aviopuoliso ja lapset) asioita. Jälkihuolto on täysin vapaaehtoista, ja siitä saa myös kieltäytyä.

Jälkihuolto tarjoaa

Jälkihuolto tarjoaa jokaiselle nuorelle oman sosiaalityöntekijän, ja tarvittaessa ohjaajan. Jälkihuollon työntekijöiden tehtävänä on auttaa nuorta arjen asioissa, ja antaa tarvittavaa ohjausta ja neuvontaa muun muassa raha-asioihin, paperi- ja virastoasioiden hoitoon, opiskelu- ja työpaikan löytämiseen ja asunnon löytämiseen sekä myös

  • alkuavustusta ensimmäisen asunnon kalustamiseen
  • tukea yhteydenpitoon perheenjäsenten kanssa
  • rahallista tukea harrastuksiin
  • opiskelijalle tukea koulumatkoihin ja koulutarvikkeisiin.


Lisäksi toimeentulotukea voidaan tarpeen mukaan antaa elämiseen, vuokraan, sähkö- ja vesilaskuun, julkisen terveydenhuollon maksuihin, reseptilääkkeisiin ja kotivakuutukseen.