Mitä sijaisvanhemmuus on?

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Sijaisvanhemmuus on jaettua ja valvottua vanhemmuutta.

Sijaisvanhemmilla tulee olla kykyä

 • vastata lapsen tarpeisiin
 • suojella ja hoitaa lasta
 • asettaa rajat ja antaa rakkautta
 • luoda pysyvyyttä lapsen elämään/ elämän kestävät ihmissuhteet
 • yhteistyöhön mm. lapsen vanhempien ja viranomaisten kanssa.

Sijaisperheenä voivat toimia monenlaiset perheet. Sijaisvanhemmat vastaavat heille sijoitetun lapsen arjen kasvatus- ja huolenpitotehtävästä yhteistyössä perhehoidon sosiaalityöntekijöiden kanssa, ja tukevat lapsen ja tämän läheisten yhteydenpitoa.

Sijaisvanhemmilta ei edellytetä tiettyä koulutus- tai työtaustaa, vaan heidät valmennetaan tehtävään. Sijaisvanhemman edellytetään jäävän kotiin sijoituksen alkaessa vuodeksi hoitamaan sijoitettua lasta lapsen iästä riippumatta.  

Perhehoitajana voi toimia

 • henkilö/henkilöt, jotka ovat valmennettuja tehtävään
 • pariskunta tai yksinelävä
 • perheen kasvuympäristön tulee olla lapsiystävällinen
 • perheen koti riittävän tilava; lapselle tulee osoittaa ensisijaisesti oma huone/tila
 • perheen ja lapsen peruspalvelut tulee olla helposti saatavilla
 • perheellä tulee olla aikaa, halua ja kykyä toimia lasten kanssa
 • perheen  elämäntilanne ja parisuhde tulee olla vakaa
 • perheen tulee olla valmis yhteistyöhön viranomaisten ja lapsen läheisten kanssa.

Syitä, jotka ehdottomasti estävät ryhtymisen sijaisperheeksi

 • akuutti, toistuva tai pitkäaikainen lastensuojelun ja/ tai toimeentulotuen asiakkuus
 • akuutti, toistuva tai pitkäaikainen päihde- tai mielenterveysongelma perheessä
 • meneillään oleva huoltajuuskiista tai kriisi omassa elämäntilanteessa
 • vakava sairaus perheessä.

Näiden katsotaan vaikuttavan perheen voimavaroihin siten, että sijaisvanhemmuus ei ole mahdollinen.

Toimitettavat liitteet

 1. perheestä pyydetään perheen asuinkunnan sosiaalitoimen lausunto sekä poliisitiedot (mahdolliset rikos- ja rangaistusmerkinnät)
 2. alle 18-vuotiaita perhehoidossa hoitavalta vaaditaan rikosrekisteriote
 3. sijais- ja vastaanottoperheeksi ryhtyviltä pyydetään virkatodistus, viimeisin verotuspäätös ja lääkärinlausunto (T-todistus).

Espoon perhehoito hakee uusia vastaanotto- ja sijaisperheitä kaikenikäisille lapsille. 

Jos olet kiinnostunut sijaisperhetoiminnasta, ota yhteyttä
Perhehoidon koordinaattori Emmi-Maaria Mäkilä
p. 043 8268 540
emmi-maaria.makila@espoo.fi

Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveystoimi
Perhehoito
Kamreerintie 7, 4. krs
Espoon keskus

PL 213, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Johtava sosiaalityöntekijä Nina Sormo
p. 050 598 6982
nina.sormo@espoo.fi