Laitoshoidon sosiaalityö

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Laitoshoidon sosiaalityö Espoossa

Laitoshoidon sosiaalityöntekijät vastaavat huostaanotettujen, lastensuojelulaitoksiin tai ammatillisiin perhekoteihin sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa asioista lastensuojelun asiakkaina. Tukea annetaan varsinkin sijoituksen alkaessa ja päättyessä, mutta myös sijoituksen aikana.

Lapsen, hänen vanhempiensa ja sijoituspaikan edustajien kanssa laaditaan asiakassuunnitelma vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa useammin. Lapsen mahdollisuuksia palata kotiin arvioidaan työskentelyn aikana. Sijoitettujen lasten perheille tarjotaan myös sosiaaliohjaajien tukea.

Yhteystiedot

Laitoshoidon päivystys p. 046 877 3604 arkisin klo 9–11

Sosiaali- ja terveystoimi
Laitoshoidon sosiaalityön yksikkö
Kamreerintie 7, 4. krs, 02770 Espoo
PL 213, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, p. 09 81621 (vaihde)

vs. johtava sosiaalityöntekijä Pauliina Valtonen
p. 050 575 2406
pauliina.valtonen@espoo.fi