Avohuollon sijoitus ja tehostettu perhetyö Lystimäessä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Avohuollon sijoitus tulee kyseeseen silloin, kun perheessä on tilanne, jonka rauhoittamiseksi nuoren väliaikainen asuminen kodin ulkopuolella katsotaan toimivaksi ratkaisuksi.

Lystimäen lastensuojelupalvelujen tiloissa on 7-paikkainen asumisosasto nuorille. Työskentely nuoren kanssa tapahtuu ensisijaisesti osastolla. Vanhempia tavataan ja perheen kanssa työskennellään sekä kotona että Lystimäen tiloissa.

Työn tavoitteet määrittyvät yhdessä sosiaalityöntekijän, nuoren, vanhempien ja Lystimäen henkilökunnan kanssa. Keskeisenä tavoitteena on löytää ratkaisuja toimimattomaan perhetilanteeseen tavalla, johon nuori ja perhe itse voivat sitoutua. Työ edellyttää vanhemmilta osallistumista sovittuihin tapaamisiin, ja nuorelta halukkuutta asua väliaikaisesti Lystimäessä.

Työskentelyjakso on kerrallaan noin kolme kuukautta, jonka jälkeen perheen kanssa yhdessä arvioidaan työn vaikuttavuutta ja palvelun tarvetta.
 
Nuoren väliaikainen kodin ulkopuolella asuminen ei tee muutoksia vanhempien huoltajuuteen – huoltajuus säilyy vanhemmilla, vaikka nuori väliaikaisesti asuu osastolla. Palveluihin ohjaudutaan sosiaalityöntekijän ja asiakasohjauksen kautta. Palveluiden saaminen edellyttää lastensuojeluasiakkuutta.

Tarjoamme viihtyisän ympäristön asumiselle. Sitoudumme joustavuuden, asiakaslähtöisyyden, osallisuuden ja tavoitteellisuuden arvoihin.

Yhteystiedot

Lystimäen lastensuojelupalvelut
Isoistentie 2 B
02200 ESPOO
PL 20202, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Vastaava ohjaaja
Jukka Haarala
p. 040 554 2779
jukka.haarala@espoo.fi

Ohjaajat p. 046 877 1162

Palveluesimies
Kari Hurme p. 050 343 9088
kari.hurme@espoo.fi

Puhelinpäivystys
Lystimäen avohuollon sijoitusosasto klo 20–08
p. 046 877 1162

Asumisharjoittelu

Tehostetun perhetyön lisäksi Lystimäen yksikössä tarjotaan 17 vuotta täyttäneille lastensuojelun avohuollon asiakkaille asumisharjoittelua. Asumisharjoittelu toteutetaan Lystimäen kiinteistössä osana tehostettua perhetyötä ja vastuu alaikäisestä nuoresta säilyy vanhemmilla harjoittelun ajan.

Vastaava ohjaaja
Sirpa Alaranta
p. 046 877 3527
sirpa.alaranta@espoo.fi