Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu

Voit hakea apua lapsiperheiden sosiaalityöstä, jos koet lapsesi tai perheesi tarvitsevan apua. Kun haluat saada yhteyden lapsiperheiden sosiaalityöhön, ota yhteys lapsen asuinpaikan mukaiseen lastensuojelun aluetoimistoon.  

Voit pyytää apua ja tukea sosiaalityöstä myös yhdessä muun viranomaisen kanssa, esimerkiksi päivähoidon, koulun tai terveydenhuollon työntekijän kanssa.

Lapsiperheiden sosiaalityöhön ja lastensuojelupalveluihin voi ottaa yhteyttä jokainen, joka huomaa lapsen, nuoren tai perheen tarvitsevan apua. Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen joko sähköisenä, jos tiedät lapsen sosiaaliturvatunnuksen, tai paperisena (pdf, 32 Kt) kun lähelläsi elävän tai tiedossasi olevan lapsen hyvinvointi huolestuttaa sinua. Lastensuojeluilmoitus tehdään lapsen asuinalueen lastensuojeluun. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. 

Yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen jälkeen lapsen ja perheen tuen ja palvelujen tarve arvioidaan yhdessä perheen kanssa. Mahdollinen lastensuojelun asiakkuus alkaa vasta palvelutarpeen arvioinnin jälkeen.

Voit myös tehdä yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jos olet huolissasi asiakkaasi, läheisesi tai jonkun muun kohtaamasi henkilön elämänhallinnasta, päihteiden käytöstä, toimeentulosta tai lasten tilanteesta. Pyynnön perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua kyseisen henkilön tai perheen elämäntilanteeseen voidaan tarjota.

Jos sinulla herää huoli syntyvän lapsen ja hänen vanhempiensa hyvinvoinnista, voit tehdä ennen lapsen syntymää ennakollisen lastensuojeluilmoituksen (pdf, 54 Kt).

Esimerkkejä lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun palveluista

  • Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan neuvonta ja ohjaus. Erilaisissa elämäntilanteissa tarvitaan erilaista tukea. Usein sosiaaliohjaajan tuki on perheen kotona tehtävää työtä. Se voi olla esimerkiksi sosiaaliohjaajan antamaa keskusteluapua ja tukea erilaisissa arjen toiminnoissa.

  • Perheen asumisen ja toimeentulon turvaaminen, katso Kela, lapsiperheet

  • Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta. Tukihenkilötoiminnassa tuettava ja tukihenkilö tapaavat lapsen omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen tai harrastuksen merkeissä. Tapaamiset ovat noin parin tunnin mittaisia esimerkiksi viikon tai kahden välein. Tukiperhetoiminnassa tuettava lapsi osallistuu tukiperheen arkeen ja yöpyy tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa.
     
  • Lapsen ja nuoren kuntoutumista tukevien hoito- ja terapiapalvelujen järjestäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa: kasvatus- ja perheneuvolan palvelut, lapsen lyhytaikainen kuntouttava hoito avohuollon sijoituksena, oppimista edistävä tuki ja ohjaus, esimerkiksi koulupsykologien ja -kuraattoreiden palvelut, erilaiset terapiat ja psykiatrinen hoito, lasten ja nuorten päihde- ja huumehoitopalvelut.

  • Lastensuojelu voi tarvittaessa järjestää perheen tueksi tehostettua perhetyötä tai perhekuntoutusta.

Äkillisissä kriisitilanteissa voit ottaa yhteyttä Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykseen, joka päivystää ympäri vuorokauden numerossa 09 816 42439.