Lastenpsykiatrinen yksikkö

Lastenpsykiatrinen yksikkö konsultoi, arvioi, tutkii ja hoitaa espoolaisten alle 13-vuotiaiden lasten mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Yksikkö palvelee lasten lisäksi heidän perheitään ja lähiverkostoa.

Yhteistyökumppanit voivat konsultoida lastenpsykiatrisen avohoitoyksikön konsultaatioryhmää, jos lapsen arkeen liittyy vakavia ongelmia ja/tai lapsen sosioemotionaalisessa kehityksessä on ikätasoon nähden selvää viivettä. Lähetteen tekemistä avohoitoyksikköön arvioitavaksi voidaan harkita, jos lapsen tunne-elämän kehitys tai mielenterveys aiheuttaa merkittävää huolta, lapsen toimintakyky on alentunut tai koulunkäynti vaikeutunut esimerkiksi ahdistuksen, masennuksen tai aggressiivisuuden vuoksi.

Yksikössä työskentelee neljä lastenpsykiatria, seitsemän psykologia, yksi neuropsykologi, seitsemän sairaanhoitajaa sekä sosiaalityöntekijä, puheterapeutti ja toimintaterapeutti.

Yksikössä ei ole lastenpsykiatrista päivystystä tai sairaalahoitoa.