Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö

Espoon kaupungin lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö konsultoi, arvioi ja tutkii sekä hoitaa espoolaisten alle 13-vuotiaiden lasten mielenterveyteen liittyviä vaikeuksia.

Yhteistyökumppanit voivat konsultoida lastenpsykiatrisen avohoitoyksikön konsultaatioryhmää silloin kun lapsen päivään liittyy vakavia ongelmia ja /tai lapsen sosioemotionaalisessa kehityksessä on ikätasoon nähden selvää viivettä. Läheteen tekemistä avohoitoyksikköön arvioitavaksi voidaan miettiä, kun lapsen tunne-elämän kehityksestä tai mielenterveydestä on merkittävää huolta, lapsen toimintakyky on alentunut, tai koulunkäynti vaikeutunut esimerkiksi ahdistuksen, masennuksen tai aggressiivisuuden vuoksi.

Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö palvelee alle 13-vuotiaita espoolaisia lapsia, heidän perheitään ja lähiverkostoaan. Yksikössä työskentelee neljä lastenpsykiatria, seitsämän psykologia, yksi neuropsykologi, seitsemän sairaanhoitajaa sekä sosiaalityöntekijä, puheterapeutti ja toimintaterapeutti.

Yksikössä EI ole lastenpsykiatrista päivystystä tai sairaalahoitoa.