Ohjeita arkeen lapsen kehityksen tukemiseksi

3–vuotiaat

4–vuotiaat

5–vuotiaat

6–vuotiaat

Kouluikäiset

Lapsen vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet on tärkeä huomioida, jotta taitojen harjoittelu on mielekästä. Tämän myötä koululaisen itsetunto ja identiteetti vahvistuvat, ja positiivinen minäkuva oppijana mahdollistuu. Onnistumisen kokemukset lisäävät motivaatiota harjoitteluun. Harjoittelu on hyvä aloittaa helpoista ja lyhyistä tehtävistä, peleistä ja leikeistä.  

Toiminnanohjaus

Selitykset

Silmä-käsiyhteistyö
tarkoittaa tarkoituksenmukaisten liikkeiden suunnittelua ja tuottamista näköhavainnon ohjaamana.

Näönvarainen hahmottaminen
tarkoittaa aivojen kykyä tulkita sitä mitä silmät näkevät.

Hienomotoriikka
tarkoittaa pienten lihasten hallintaa, kuten käden toimintoja ja liikkeiden sujuvuutta.

Karkeamotoriikka
tarkoittaa suurten lihasryhmien hallintaa ja liikkumiseen tarvittavien liiketoimintojen koordinaatiota.

Kehon keskilinjan ylittäminen ja kätisyys
Kehon keskilinjan ylittäminen tarkoittaa vasemman käden, jalan tai silmän liikuttamista oikean käden, jalan tai silmän hallintapuolelle ja päinvastoin. Kätisyys tarkoittaa, että lapsi suosii toisen käden käyttöä tarkkuutta vaativissa toiminnoissa.