Lasten toimintaterapiapalvelut

Lasten toimintaterapiapalvelut Espoossa

Tarjoamme palveluja alle 18-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Painopisteinä ovat varhainen puuttuminen ja haasteiden ennaltaehkäisy.

  • Aloitamme alkukartoituksella, jossa kuullaan vanhempien näkemys lapsen ja perheen tilanteesta sekä suunnitellaan työskentelyn tavoitteet ja sisältö.
  • Kartoitamme lapsen toimintamahdollisuuksia suhteessa arkiympäristön haasteisiin. Arvioimme mm. käden taitoja, kehon hallintaa ja näönvaraista hahmottamista sekä aistisäätelyyn liittyviä haasteita. Tarvittaessa havainnoimme lasta päiväkoti- tai kotikäynneillä. Teemme tiivistä yhteistyötä vanhempien ja varhaiskasvatuksen/ koulun kanssa.
  • Alkukartoitukseen kuuluu 1–5 käyntiä, joiden aikana mietitään ja ohjataan keinoja tukea lapsen kehitystä kodin ja päivähoidon arjessa.
  • Taitojen harjoittelu on lapselle tehokkainta tutun aikuisen kanssa arjen tilanteissa. Siksi vanhemmat osallistuvat aktiivisesti käynneille ja saavat ohjausta leikin ja tehtävien avulla suoritettaviin kotiharjoitteisiin. 
  • Suunnittelemme toimintaterapiakäynnit yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa kotiharjoittelun tueksi, mikäli toteamme lapsen toiminnallisissa taidoissa merkittäviä puutteita. Terapiajakso voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäkäynteinä.

Varatun ajan peruuttaminen

Ajan peruuttamisesta voit ilmoittaa omalle työntekijällesi, jonka yhteystiedot löydät sinulle postitetusta ajanvarauskirjeestä tai toimistosihteerille mahdollisimman pian, p. 043 825 3181 tai 043 825 6878.