Ohjeita ja harjoituksia

Tableteille ja älypuhelimille on olemassa paljon erilaisia pelejä ja sovelluksia. Osa ohjelmista on tarkoitettu ajanvietteeksi, kun taas toisia voi hyödyntää tiettyjen taitojen harjoitteluun. Erilaisten harjoitusohjelmien käyttö voi tukea esimerkiksi lapsen kielellistä kehitystä silloin, kun aikuinen käyttää niitä yhdessä lapsen kanssa. Lue lisää

Mobiililaitteiden käyttö kielellisen kehityksen tukena

Kaikki tunteet ovat tarpeellisia ja sallittuja. Lasten tunteisiin suhtaudutaan usein vähätellen tai niitä ei edes huomata. Joskus aikuisen on vaikea kestää lapsen suru, kiukku tai pettymys ja he pyrkivät poistamaan lapsen tunteet. Lapsella on kuitenkin lupa tuntea ja opetella tunnetaitoja. Tunteiden tunnistamista ja tunnesäätelyä täytyykin opetella samalla tavalla kuin muita taitoja. Lue lisää

Tunnetaidot

Varhainen vuorovaikutus tarkoittaa vauvan ja vanhempien yhdessä olemista, kokemista ja toinen toisiinsa reagoimista. Se ei ole pelkästään virikkeitä, loruttelemista tai opettamista vaan yhtälailla hoitamista, rauhoittelua ja tyynnyttelyä. Varhainen vuorovaikutus on huomaamista, koskettamista, läheisyyttä, iloitsemista ja huolehtimistakin. Se on vanhemman ja lapsen yhdessä elämistä ja yhdessä jakamista. Lue lisää

Varhainen vuorovaikutus ja lapsen kehitys

Espoon kaupungin puheterapeutit ovat tehneet ohjeita ja materiaalia äänteiden harjoitteluun lapsenne kanssa. Löydät materiaalia vokaaleihin Y, Ä ja Ö ja konsonantteihin K, L, S ja R sekä leuan ja kielen liikkeiden eriyttämiseen. Lue lisää

Äänneharjoitteluohjeet ja -materiaalit