Lasten puheterapiapalvelut


Lasten puheterapiapalvelut Espoossa

Tarjoamme palveluja alle 18-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

  • Aloitamme alkukartoituksella ja -keskustelulla, jonka aikana syntyy kuva lapsen ja perheen tilanteesta. Sen jälkeen suunnittelemme työskentelyn tavoitteet ja sisällön.
  • Arvioimme lapsen taitoja käyttää kieltä erilaisin testein. Lisäksi havainnoimme puheen selkeyttä leikkitilanteissa, tarvittaessa myös päiväkoti- tai kotikäynneillä.
  • Luotettavan arvion tekemiseksi tarvitaan 1–4 käyntiä, joiden aikana pohdimme keinoja tukea lapsen kehitystä kodin ja päivähoidon arjessa.
  • Kuntoutus on lapselle arjen tilanteissa turvallisinta ja tehokkainta tutun aikuisen kanssa, ja siksi vanhempien on hyvä osallistua aktiivisesti käynneille. Käyntien aikana vanhemmat saavat ohjausta leikin, pelien ja tehtävien avulla suoritettaviin kotiharjoitteisiin.
  • Jos toteamme lapsen kielellisissä taidoissa suurempia puutteita, suunnittelemme yhdessä puheterapiajakson lapselle ja/tai vanhemmille kotiharjoittelun tueksi. Terapiajakso voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäkäynteinä.

Varatun ajan peruuttaminen

Ajan peruuttamisesta voit ilmoittaa omalle työntekijällesi tai toimistosihteerille mahdollisiman pian, p.  043 825 3181 tai 043 825 6878.