Lasten psykologipalvelut

Tarjoamme palveluja alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Palveluun ohjaudutaan, jos vanhemmilla tai lapsen muulla lähiympäristöllä on huolta lapsen kokonaiskehityksestä. Lasten psykologit palvelevat esikouluikäisiä lapsia perheineen, jos oppilashuollon tukitoimet eivät ole riittävät.

  • Aloitamme alkukartoituksella, jossa kuullaan vanhempien näkemys lapsen ja perheen tilanteesta. Jos lapsi on päivähoidossa tai -kerhossa, vanhempia pyydetään tuomaan hoitopaikasta kirjallinen kuvaus lapsesta. Tapaamisella suunnitellaan työskentelyn tavoitteet ja sisältö.
  • Ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on lisätä vanhempen ymmärrystä lapsestaan ja tarjota keinoja selviytyä arjen haasteista. Tapaamisia on yleensä 1–6.
  • Lapsen kehitystason tutkimusjaksoon kuuluu 3–5 lapsen käyntiä sekä palautekeskustelu vanhempien kanssa. Arvioimme lapsen kehityksen eri osa-alueita testitehtävin, piirtäen, leikkien ja pelaten. Tarvittaessa havainnoimme lapsen toimintaa päiväkotikäynneillä. Tavoitteena on löytää yksilölliset keinot tukea lapsen kehitystä kodin ja päivähoidon arjessa.

Toimipisteemme sijaitsevat Espoon keskuksessa, Leppävaarassa ja Kuitinmäen Pihatörmässä. Palvelumme ovat maksuttomia, ja käydyistä keskusteluista olemme vaitiolovelvollisia.

Varatun ajan peruuttaminen

Voit peruuttaa varatun ajan ilmoittamalla siitä omalle työntekijällesi tai toimistosihteerille mahdollisimman pian, p. 043 825 3181 tai 043 825 6878.