Lasten kuntoutuspalvelut

Espoon kaupungin lasten kuntoutuspalvelut  tukevat lapsen kehitystä.

Lasten kasvattaminen ja kehityksen tukeminen ovat vaativia tehtäviä, joihin liittyy jokaisessa perheessä ajoittain kysymyksiä. Saatat olla huolissasi esimerkiksi lapsesi kielellisestä tai motorisesta kehityksestä, tai oppimisen ja keskittymisen valmiuksista. Vanhempana saatat haluta tietoa voidaksesi vastata lapsesi tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Lasten kuntoutuspalvelujen puheterapeutit, toimintaterapeutit ja psykologit auttavat perheitä näissä kysymyksissä.

Tarjoamme

  • ohjausta ja neuvontaa vanhemmille
  • konsultaatioapua lasten kanssa työskenteleville tahoille (esim. päivähoito)
  • lapsen kehitysarvioita
  • yksilöllistä tai ryhmämuotoista kuntoutusta.

Toimipisteemme sijaitsevat Espoon keskuksessa, Leppävaarassa ja Pihatörmässä (Kuitinmäki). Palvelumme ovat asiakkaille maksutonta. Olemme vaitiolovelvollisia käydyistä keskusteluista. 

Palveluihin ohjautumiseen tarvitaan terveydenhuollon ammattihenkilön kirjoittama lähete. Lähetteen voi antaa neuvolan tai koulun terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi, toimintaterapeutti tai puheterapeutti. Varhaiskasvatuksesta palveluihimme voi ohjautua erityislastentarhanopettajan tekemällä saatteella.

Ensimmäinen käyntiaika ilmoitetaan kirjeitse kotiin.

Mikäli teillä on huolta lapsenne kehitykseen liittyvissä asioissa, tarjoamme puhelinohjausta ja konsultaatiota yhteistyötahoille ja vanhemmille.

Yhteystietomme löytyvät puheterapiantoimintaterapian sekä Lasten psykologiapalvelujen  sivuilta.