Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Tehtävämme on seurata lapsen kehitystä elämän alusta alkaen, tukea perheitä arjen haasteissa ja huolehtia, että lapset ja nuoret saavat vaikeissakin tilanteissa kasvaa turvallisessa ympäristössä. Pyrimme havaitsemaan perheiden ongelmat varhain ja panostamme siihen, että mahdollisimman moni löytää itse kestäviä ratkaisuja ja voimavaroja ongelmista selviytymiseen.

Neuvolat

Äitiysneuvolasta saat tukea lapsen odotukseen ja vanhemmuuteen. Käynneillä seurataan raskauden kulkua ja keskustellaan terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä sekä tuetaan perheesi terveyttä ja hyvinvointia. Lastenneuvolakäynneillä keskeisiä asioita ovat myös vanhemmuuden voimavarat, lasten kasvatus ja perheen terveysneuvonta.

Äitiys- ja lastenneuvolat alueittain, ajanvaraus ja neuvonta

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa seuraamme lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä edistämme heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Pidämme myös huolta koulu- ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta, ja edistämme koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia.

Yhdessä neuvolan kanssa kouluterveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto muodostavat jatkumon, jossa lapsen ja nuoren historiatiedot tukevat hänen terveytensä ja hyvinvointinsa edistämistä.

Tukea lapsiperheen arkeen

Tukea kasvatukseen ja perhetilanteeseen

Lapsiperheiden perhetyö, kotipalvelu ja perheneuvola auttavat, kun tarvitset tukea perhe-elämään, vanhemmuuteen tai lasten kasvatukseen. Myös erotilanteisiin on tarjolla tukea.

Tekemistä lapsen kanssa

Espoossa on asukaspuistoja, avoimia päiväkoteja ja kerhoja, joiden toimintaan voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista.

Asukaspuistot on tarkoitettu lapsille ja varhaisnuorille sekä heidän vanhemmilleen ja hoitajilleen. Asukaspuistoissa on toimintaa ohjatuissa ja itseohjautuvissa ryhmissä sisällä ja ulkona. Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan yhdessä vanhemman tai muun heitä hoitavan aikuisen seurassa. Asukaspuistot ovat maksuttomia.

Perheiden toimintakalentereihin on koottu alle kouluikäisten lasten perheille tarkoitettua toimintaa. Kokoontumispaikkoina ovat muun muassa avoimet päiväkodit, asukaspuistot, neuvolat ja seurakuntien tilat. Palveluja ja toimintaa järjestävät Espoon kaupungin lisäksi seurakunnat, järjestöt ja muut yhteistyökumppanit.

Apua erotilanteeseen ja elatusapuasioihin

Eroauttamisen palvelut tarjoavat mahdollisuuden erosta puhumiseen sekä ohjausta ja neuvontaa erotilanteisiin ja lasten asioiden järjestämiseen. Tutustu palveluihimme

Katso myös nämä sivut

Kun kaikki ei ole hyvin

Oletko huolissasi lapsesta tai nuoresta?

Lapsiperheiden sosiaalityöhön ja lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä jokainen, joka huomaa lapsen, nuoren tai perheen tarvitsevan apua. Kun lapsen hyvinvointi huolestuttaa sinua, voit tehdä  lastensuojeluilmoituksen sähköisenä, kun tiedät lapsen sosiaaliturvatunnuksen, tai paperisena (pdf, 32 Kt). Lastensuojeluilmoitus tehdään lapsen asuinalueen lastensuojeluun. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

Oletko huolissasi omasta tai lapsesi jaksamisesta ja hyvinvoinnista?

  • Tutustu  mielenterveys- ja päihdepalveluihimme
  • Nuorisopoliklinikka Nupoli  palvelee 13–22-vuotiaita nuoria ilman ajanvarausta. Nupolista saa tukea ja keskusteluapua mielenterveyteen, päihteiden käyttöön, pelaamiseen ja vapaa-ajan käyttöön liittyen.
  • Mielenterveysongelmien vuoksi voit varata lääkäriajan omalta terveysasemaltasi. Voit myös varata ajan myös netissä osoitteessa espoo.fi/eterveys.

Lastenpsykiatrinen yksikkö

Lastenpsykiatrisessa yksikössä hoidetaan pääsääntöisesti esi- ja alakouluikäisiä lapsia sekä heidän perheitään. Palveluihin ohjaudutaan lapsen arjessa toimivien yhteistyökumppaneiden (muun muassa varhaiskasvatus, koulu) konsultaatioiden kautta silloin, kun lapsen tunne-elämän kehityksestä, käyttäytymisestä ja /tai mielenterveydestä on merkittävää huolta, ja lapsen toimintakyky on alentunut näiden haasteiden ja pulmien vuoksi. Konsultaatioon tarvitaan aina vanhempien suostumus. Yhteisessä konsultaatioverkostossa sovitaan yhdessä lapselle ja perheelle tarkoituksenmukaisin tuki ja tehdään kumppanuusyhteistyötä.

Yksikössä ei ole lastenpsykiatrista päivystystä tai sairaalahoitoa.