Usein kysytyt kysymykset

Espoon asiakasinfojen kysymykset ja vastaukset

Mikä muuttuu?

  • Yhteystiedot muuttuvat. Kuljetukset tilataan Kulkukeskuksesta soittamalla, tekstiviestillä, sähköpostilla tai sovelluksella. Uudet yhteystiedot ilmoitetaan, kun palvelu alkaa.
  • Kuljetuspalvelukortti poistuu käytöstä. Tunnistaudut jatkossa kuvallisella henkilötodistuksella kuten esim. henkilökortti, vammaispalvelukortti tai passi.
  • Kulkukeskuksen järjestelmä tunnistaa sinut puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi perusteella.
  • Asiakasprofiilisi perusteella sinulle valitaan sopiva auto ja kuljettaja. Myös kuljettaja saa tiedon, millaista avustusta tarvitset kuljetuksen aikana.
  • Jos sinulla on vakiotaksioikeus, vakiokuljettajan tiedot ovat asiakasprofiilissasi ja tilaat kuljetuksen suoraa kuljettajalta.
  • Voit arvioida kuljetusta jokaisen matkan jälkeen sovelluksella ja tekstiviestillä.
  • Kuljettajille annettu palaute vaikuttaa siihen, kuinka paljon kuljettajille välitetään kuljetuksia.

Mikä ei muutu?

  • Kuljetuspalvelupäätökset tekee edelleen oma kotikuntasi.
  • Kotikuntasi määrää omavastuuosuuden, matkamääräsi ja matkustusalueesi.
  • Kuljettaja avustaa sinua kuljetuksesi aikana tarvitsemallasi tavalla.

Voinko tilata kuljetuksen ennakkoon tai ottaa kyydin ns. tolpalta?

Voit tilata kuljetuksen ennakkoon puhelimitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai sovelluksella. Myös toistuvia tilauksia voi tilata ennakkoon. Ennakkoon tilattu kuljetus saapuu aina tilattuna noutoajankohtana.   

Voit tarvittaessa ottaa kuljetuksen myös suoraan taksitolpalta. Sinun tulee vain ensin varmistaa kuljettajalta, että kyseessä on Kulkukeskuksen sopimusauto. Kulkukeskus ei korvaa jälkikäteen muiden palveluntarjoajien autoilla tehtyjä matkoja. 

Voinko asioida omalla äidinkielelläni?

Kyllä, kun olet suomen-, ruotsin tai englanninkielinen

Onko kuljetus turvallista, esteetöntä ja saavutettavaa?

Kyllä on. Kuntien työntekijät vievät järjestelmään asiakkaiden kuljetustarpeet ns. asiakasprofiiliin. Kuljetustilaus järjestetään profiilin mukaisesti, eli esim. sähköpyörätuolissa liikkuvalle kuljetusmuotona on inva-auto. Kuljetukseen sisältyy asiakkaan avustaminen autoon ja autosta kohteeseen.

Yhdistelläänkö kuljetukseni jonkun toisen asiakkaan kanssa?

Kuljetusten yhdistely on sinulle vapaaehtoista, eikä se pidennä kohtuuttomasti matka-aikaasi. Jos sallit kuljetusten yhdistelyn, tieto siitä viedään asiakasprofiiliisi. 

Kuinka voin vaikuttaa palvelun kehittämiseen?

Voit kertoa omia ideoitasi meille palvelun kehittämiseen sähköpostilla kulkukeskus@espoo.fi.

Säilyykö minulla oleva ns. vakiotaksioikeus?

Päätöksen vakiotaksioikeudesta tekee asuinkuntasi vammais- tai vanhuspalvelun työntekijä kuljetuspalveluoikeuden myöntämisen yhteydessä, yksilölliseen harkintaan perustuen. Tieto lisätään asiakasprofiiliisi, josta Kulkukeskus saa tiedon vakiotaksistasi. Vakiotaksikuljetukset voi tilata suoraan kuljettajalta. 

Voinko säästää tai lainata matkoja?

Kyllä. Voit tarvittaessa lainata 1-4 matkaa seuraavalta kuukaudelta tai säästää 1-4 matkaa edelliseltä kuukaudelta. Jos sinulla jää käyttämättä matkoja kuukauden aikana, voit siirtää niitä seuraavalle kuukaudelle ilmoittamma siitä Kulkukeskukseen kuun loppuun mennessä.

Matkojen lainaamisesta voit ilmoittaa Kulkukeskuksen asiakaspalveluun ennen tilausta tai tilauksen yhteydessä.

Kuka seuraa palvelun laatua?

Espoon kaupunki vastaa palvelun laadusta ja sen seurannasta. Käytössä on ns. reaaliaikainen seuranta, eli palvelulupauksen tasoa voidaan tarkastella koko ajan.  Lisäksi palveluntuottaja tuottaa säännölliset raportit sovituista mittareista kuten esim. puhelinpalvelun jonotusajoista ja asiakaspalautteista.

Asiakkaat pääsemään arvioimaan kuljetuksia ja tilaamista. Tämän lisäksi palveluntuottajat, Espoon kaupunki ja kehittäjäasiakkaat tapaavat säännöllisissä seurantakokouksissa, joissa tarkastellaan, miten palvelu on toiminut.

Millainen auto minua kuljettaa?

Kuljetus välitetään autolle, joka täyttää sinun tarpeesi. Jos voit käyttää terveydellisistä syistä ainoastaan tietyntyyppistä autoa, on tieto kirjattava asiakasprofiiliisi. Asiakasprofiilista vastaa Espoon Vammaispalvelut ja vanhusten palvelut. Kulkukeskuksessa on erityyppisiä autoja. Mukana on esimerkiksi henkilöautoja, esteettömiä autoja sekä tavallisen henkilöauton kaltaisia matalalattia-autoja, joihin astuminen ei poikkea tavallisesta henkilöautosta.

Voinko sopia paluukyydin suoraan kuljettajan kanssa?

Voit tilata paluukyydin ennakkoon tai samalla, kun tilaat menomatkan. Jos saman kuljettajan reititys myös paluumatkalle onnistuu aikataulullisesti, se voidaan toteuttaa.

Avustaako kuljettaja minua autoon siirtymisessä?

Avustaminen kuuluu kokonaispalveluun. Asiakkaan tarvitsema avustus kirjataan asiakasprofiiliin, jotta kuljettaja osaa auttaa tarvittavalla tavalla, esim. hakea asiakkaan tarvittaessa sisältä. Kuljetusta tilatessa on myös mahdollisuus antaa tarkentavia ohjeita kuljettajalle.

Mitä taksiyrityksiä voin jatkossa käyttää?

Kuljetukset tilataan jatkossa Kulkukeskuksesta. Tilatessasi kuljetukset Kulkukeskuksesta, tilaus välitetään niille kuljetusyrityksille, joilla on sopimus Kulkukeskuksen kanssa.

Tarvitsenko palvelussa kuljetuspalvelukorttia?

Palvelussa ei ole erillistä korttia, sillä järjestelmässä olevasta asiakasprofiilistasi löytyvät matkatietosi. Tilatessasi kuljetuksen, välittyvät tietosi automaattisesti kuljettajalle niiltä osin, mitä kuljetuksessa tarvitaan. Kun kuljettaja saapuu noutamaan sinua, hän varmistaa henkilöllisyytesi. Voit todistaa henkilöllisyytesi näyttämällä kuljettajalle kuvan, nimen ja syntymävuoden sisältävää henkilökorttia, esimerkiksi kuvallista vammaiskorttia tai henkilökorttia.

Kuinka kauan kuljetuspalvelupäätöksen saamisesta kestää, että saan palvelun käyttööni?

Palvelu on käytettävissäsi välittömästi päätöspäivästä lähtien. Asuinkuntasi työntekijä vie tietosi Kulkukeskuksen järjestelmään, jolloin palvelu on heti käytettävissä. 

Onko pysähtyminen matkan aikana sallittua?

Tämä on toimintaohjeessa määritelty asia. Toimintaohjeissa määritellään, että välttämätön, pikainen, noin 10 minuutin mittainen pysähdys reitin varrella on tarvittaessa mahdollinen. Tällainen pysähdys voi olla esimerkiksi pankkiautomaatilla käynti tai kirjeen pudotus lähtevän postin laatikkoon. Pysähdys tulee ilmoittaa etukäteen kuljetusta tilattaessa. Huoltajalla on oikeus pysähtyä lapsen jättämiseksi tai noutamiseksi päivähoitopaikasta. Pysähdyksestä on kerrottava matkaa tilattaessa ja samalla annettava päivähoitopaikan osoite. Pysähtymisoikeus lapsen päivähoitoon viemiseksi kirjataan kuljetuspalvelupäätökseen.

Näkeekö kuljettaja henkilötietoni?

Kuljettaja saa asiakkaan tiedot vain, kun hänelle tulee kuljetustilaus. Kuljettaja ei siis oma-aloitteisesti voi etsiä asiakkaasta mitään tietoja. Kun kuljettaja saa kuljetustilauksen, on tilauksessa vain kuljetuksen kannalta välttämättömät tiedot eli asiakkaan nimi ja syntymävuosi, asiointikieli, avustustarve sekä kuljetukseen liittyvät tiedot kuten määränpään osoite. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kenellekään.