Toimintaohjeet

Tällä sivulla julkaistaan Länsi-Uudenman kuntien sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten toimintaohjeet, kun Kulkukeskuksen toiminta käynnistyy. Kulkukeskuksen asiakasohjeet perustuvat kuntien hyväksymiin toimintaohjeisiin.