Kehittäjäasiakasverkosto

Kulkukeskusta kehittämässä ovat myös asiakkaat. Kehittäjäasiakkaaksi on saanut ilmoittautua vapaaehtoisesti ja mukana onkin noin 50 espoolaista asiakasta. Kehittäjäasiakkaat toimivat asiantuntijoina mm. toimintaohjeen valmistelussa, kilpailutuksen laadun arvioinnissa ja palvelun pilotoinnissa. Kehittäjäasiakasverkoston toiminta jatkuu myös palvelun käyttöönoton jälkeen. Tämä on yksi keino, jolla varmistetaan, että rakennetaan turvallinen, saavutettava ja asiakaslähtöinen palvelu vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin. 

Jos olet kiinnostunut liittymään mukaan kehittäjäasiakasverkostoon, voit lähettää asiasta sähköpostia osoitteeseen info@lu-kulkukeskus.fi.