Tietoa Kulkukeskuksesta

Länsi-Uudenmaan Kulkukeskus tarjoaa sujuvaa ja turvallista kuljetuspalvelua vanhuksille ja vammaisille vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Kuljetuspalvelut on tarkoitettu julkisen liikenteen korvaamiseksi niille, jotka syystä tai toisesta eivät voi käyttää julkista liikennettä​.

Palvelu perustuu sosiaalihuolto (SHL)- ja vammaispalvelulakiin (VPL). Palvelun järjestämisessä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja asiakkaan asuinkunnan hyväksymiä ja voimassa olevia toimintaohjeita​.

Palvelun piiriin kuuluu Espoo ja palvelusta vastaa Espoon kaupunki.

Autot

Kuljetukset järjestetään päivä- ja sopimusautoilla. Kaikki päiväautot ovat esteettömiä ja  ajavat vain Kulkukeskuksen ajoja arkisin klo 6-21 välillä. Sopimusautot ajavat kuljetukset, joita päiväautot eivät ehdit ajamaa sekä yöajan, viikonloppujen ja arkipyhien kuljetukset. Kulkukeskuksen autot on valittu kilpailutuksen perusteella.

Jos asiakkaalle on myönnetty vakiotaksioikeus, voi hän valita vakiotaksinsa Kulkukeskuksen kuljetusyritysten joukosta.

Kuljetusten välitys

Kulkukeskuksessa on oma kuljetusoperaattori, joka vastaanottaa tilaukset, reitittää ja välittää ne kuljettajille. Operaattori vastaa myös kuljetusten asiakaspalvelusta. Operaattorina toimii FCG Smart Transportation Oy, jonka kanssa on tehty väliaikainen sopimus.

Kun asiakas tekee kuljetustilauksen, Kulkukeskus välittää tilauksen sopivimmalle autolle. Kulkukeskus kartoittaa vapaana olevat, asiakkaan tarpeita vastaavat autot. Näistä autoista Kulkukeskus etsii kokonaiskuljetushinnaltaan edullisinta autoa. Jos saatavilla on useampi asiakkaan tarpeet täyttävä ja saman hintainen auto, valitaan näistä auto, jonka kuljettaja on saanut eniten hyviä asiakasarvioita. Viimeisenä välitykseen vaikuttavana tekijänä huomioidaan saatavilla olevien autojen päästöt.

Kulkukeskus välittää kuljettajalle asiakkaan tiedot, joita hän tarvitsee kuljetuksen suorittamisessa. Lisäksi kuljettajalle välitetään ajettava reitti ja matkan hinta. Reitissä on otettu huomioon esimerkiksi aikataulu, liikenneruuhkat ja tietyömaat.  Kuljetuksessa huomioidaan asiakkaan turvallinen pääsy määränpäähän.

Kehittäminen ja seuranta

Kulkukeskuksen toimintaa seurataan reaaliajassa ja raportoidaan Espoon kaupungille sekä vammais- ja vanhusneuvostoille kuukausittain. Palvelun kehittämisessä ovat mukana neuvostojen ja kuntien lisäksi myös asiakkaat. Kulkukeskuksella on oma kehittäjäasiakasverkosto. Näiden kesken Espoon kaupunki järjestää vuosittain työpajoja palvelun kehittämistä ja seuraamista varten.