Länsi-Uudenmaan kuntien vammaisten ympärivuorokautisen asumisen tuen hankinta etenee

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.4.2020 klo 12.47

Länsi-Uudenmaan kuntien vammaisten ympärivuorokautisen asumisen tuen hankinnan tarjouspyyntö on julkaistu 9.4.2020. Palveluntuottajilla on mahdollisuus jättää tarjous 25.05.2020 klo 12 saakka.

Hankinnan kohteena on ympärivuorokautiset asumispalvelut (tehostettu palveluasuminen) vammaisille henkilöille. Hankittava palvelu sisältää asumisyksiköissä tuotettavaa pitkäaikaista asumispalvelua ja lyhytaikaista hoitoa.

Länsi-Uudenmaan kunnat tavoittelevat yhdenmukaisia käytäntöjä asumispalvelujen hankintaan

Yhteishankinnassa on Espoon kaupungin lisäksi mukana Kirkkonummen kunta, Raaseporin kaupunki, Lohjan kaupunki ja Siuntion kunta, joka vastaa myös Inkoon kunnan sosiaalipalveluista.

Kuntien yhteistyössä valmisteleman hankinnan keskeisenä tavoitteena on asumispalvelujen alueellisen saatavuuden parantaminen. Alueellisella yhteistyöllä tavoitellaan yhtenäisiä periaatteita ja käytäntöjä ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinnassa, palvelujen laadun hallinnassa ja valvonnassa.

Asiakkaalle lisää asumisen vaihtoehtoja

Asumispalvelujen valinnassa on tärkeää huomioida asiakkaan etu, toimintakyky, kokonaistilanne ja mielipide. Nyt hankittavat palvelut mukautuvat asiakkaan elämäntilanteen ja tarpeen mukaan. Palvelut huomioivat asiakkaan voimavarat ja lisäävät osallisuutta.

Palvelua hankitaan sekä suomen- että ruotsinkielisille asiakkaille. Kenenkään asumispaikka ei uuden sopimuksen takia muutu.

Hankinnan valmistelussa on kuultu palveluntuottajia, vammaisneuvostoa, asumisyksiköiden asukkaita ja henkilökuntaa.

Kunnat toivovat mahdollisimman monen Palveluntuottajan ottavan osaa hankintaan monipuolisen palveluvalikoiman saavuttamiseksi.

Lisätiedot

  • Tarjouspyyntö on julkaistu Tarjouspalvelu-sivustolla, jonne myös tarjoukset tulee jättää.
  • Hankinta-asiakirjat voi pyytää tutustuttavaksi myös osoitteesta: hankinta@espoo.fi

Lue lisää