Länsi-Uudenmaan kunnat tavoittelevat yhdenmukaisia käytäntöjä asumispalvelujen hankintaan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.10.2019 klo 13.59

Länsi-Uudenmaan kuntien yhteistyössä käynnistämän vammaisten ympärivuorokautisen asumisen hankinnan keskeisinä tavoitteina ovat asumispalvelujen alueellisen saatavuuden parantaminen, ja se, että asiakas saa tarpeitaan vastaavaa tukea oikea-aikaisesti.

Hankinnan valmisteluun ovat osallistuneet Kirkkonummen kunta, Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Raaseporin kaupunki, Lohjan kaupunki ja Siuntion kunta, joka vastaa myös Inkoon kunnan sosiaalipalveluista.

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hankinnan periaatteista lautakunnan kokouksessa 30.10.2019.

Asiakkaan etu tärkein valintakriteeri

Hankinnan kohteena on ympärivuorokautinen asumisen tuki (vakituinen asuminen ja lyhytaikainen hoito) vammaisille henkilöille.

Hankinnan tavoitteina ovat, että asiakkaan toimintakyky, kokonaistilanne ja mielipide huomioidaan palvelun valinnassa. Palvelut mukautuvat asiakkaan elämäntilanteen ja tarpeen mukaan. Palvelut huomioivat asiakkaan voimavarat ja lisäävät osallisuutta.

Hankinta toteutetaan menettelyllä, joka parhaiten turvaa asetetut tavoitteet ja hankinnan periaatteet. Palvelua hankitaan sekä suomen- että ruotsinkielisille asiakkaille. Kenenkään asumispaikka ei uuden sopimuksen takia muutu. Asiakkaan etu on lopullinen valintakriteeri.

Kukin kunta tekee päätöksensä itsenäisesti

Länsi-Uudenmaan kuntien alueellisella yhteistyöllä tavoitellaan yhtenäisiä periaatteita ja käytäntöjä ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinnassa, palvelujen laadun hallinnassa ja valvonnassa. Jokainen kunta tekee itsenäisesti hankintaa koskevat päätökset ja sopimukset, sekä määrittää vaatimukset palvelun sisällölle ja laadulle.

Hankinnan valmistelussa on kuultu palveluntuottajia ja asumisyksiköiden asukkaita. Hankinnan valmistelu aloitettiin keväällä 2019 Nordic Healthcare Groupin toteuttamalla Länsi-Uudenmaan alueen markkinakartoituksella. Kerättyä tietoa ja näkemyksiä hyödynnetään hankinnan suunnittelussa ja palvelujen muotoilussa.

Lisätiedot
Anu Autio, vammaispalvelujen päällikkö, p. 043 825 9890
Lena Astala, vammaispalvelujen palvelupäällikkö p. 046 877 1337
Emilia Kortelainen, hankintapäällikkö p. 043 827 1051