Kotihoidon Ropsu-robotti palkittiin kansainvälisessä innovaatiokilpailussa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.2.2017 klo 8.30

Espoon kotihoidon Ropsu-robotti on voittanut julkisen sektorin palveluinnovaatioiden sarjan Laatukeskuksen Quality Innovation Award -kilpailussa. Innovaatioiden kehittäjät palkittiin Prahassa 2.2.2017.

Ropsu on Espoon kotihoidon ensimmäinen digitaalinen työntekijä

Käytännössä Ropsu on ohjelmistorobotti, joka automatisoi vuokratyövoiman tilausprosessin ja auttaa työvuorojärjestelyissä. Se yhdistää neljän eri järjestelmän tiedot ja tunnistaa sellaiset kotihoidon työvuorot, joista puuttuu työntekijä. Se tilaa tarvittavat vuokratyöntekijät ja osoittaa heille asiakasreitit. Se raportoi tekemistään toimenpiteistä kotihoidon esimiehelle ja kertoo myös niistä vuoroista, joihin se ei yrityksestään huolimatta ole saanut työntekijää; silloin esimies voi puuttua peliin.

Ropsu on ollut käytössä joulukuusta 2016 alkaen. Sen tuloksellisuutta ja tehokkuutta arvioidaan tarkemmin kolmen kuukauden koekäytön jälkeen, mutta tuloksia näkyy jo nyt. Ropsu pystyy hoitamaan työjärjestelijöiden rutiinitöitä siten, että sen ihmiskollegoille vapautuu enemmän aikaa asiakaspalveluun. Ropsu ei tee inhimillisiä erehdyksiä, ja se pysyy työskentelemään ympäri vuorokauden. Ropsu käyttää sovelluksia samoin periaattein kuin ihminen, joten tietojärjestelmiin ei ole tehty muutoksia. Näyttää siltä, että ohjelmistorobotiikasta saadaan hyvää apua sosiaali- ja terveyspalvelujen toimistotyöhön.

Quality Innovation Award -kilpailun raati arvioi, että Ropsu-innovaatiossa on ymmärretty ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet ja hyödynnetty teknologiaa ennakkoluulottomasti. Ropsu on palkittu potentiaalisena innovaationa myös Laatukeskuksen kansallisessa Quality Innovation Award -kilpailussa sekä Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailussa.

Lue lisää
Espooseen kaksi voittoa Laatukeskuksen kansainvälisessä innovaatiokilpailussa

Lisätietoa Ropsusta
kehityspäällikkö Pirjo Huttunen, p. 043 825 4391 (kokonaistoteutus)
projektipäällikkö Raija Välimäki, p. 043 825 1947 (käytännön kokemukset kotihoidossa)

Ropsun puolesta palkinnon vastaanottivat projektipäällikkö Raija Välmäki, kotihoidon ohjaaja Tiina Suikki-Vainikka, kehityspäällikkö Pirjo Huttunen, palvelupäällikkö Mirja Vauramo ja perusturvajohtaja Juha Metso.