Esteetön koti ja lähiympäristö varmistavat arjen sujuvuuden

Esteetön koti ja lähiympäristö sekä saavutettavat palvelut varmistavat arjen sujuvuuden.

Espoon esteettömyysohjelma ohjaa kaupungin omat tulos- ja toimintayksiköt toimimaan siten, että Espoossa suunnitellaan, kunnossapidetään ja rakennetaan esteetöntä ja laadukasta ympäristöä. Esteettömyys huomioidaan kaavoituksessa, uusien julkisten rakennusten, perusparannushakkeiden ja yleisten alueiden suunnittelussa sekä ympäristön seurannassa. Alueellisia esteettömyyskartoituksia on tehty vuosittain, yhteensä kahdeksalle eri alueelle. Kartoituksista saadut parannustoimenpiteet on sisällytetty rakennusohjelmiin.

Oman asuinympäristön esteettömyyteen voi vaikuttaa. Espoon kaupunki tarjoaa tukea ja neuvontaa sekä itsenäistä asumista ja liikkumista tukevia avustuksia. Lisäksi kaupunkilainen voi ottaa kantaa tulevaisuuden asumisen ja palveluiden esteettömyyteen. Vanhusneuvosto, vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto sekä niissä toimivat järjestö- ja luottamushenkilöt ottavat kantaa esteettömien tilojen ja palveluiden suunnitteluun sekä tarjontaan.

Mikäli koet tai näet ongelmia esteettömyydessä, niin voit ilmoittaa sen sähköisessä palautejärjestelmässämme tai ottamalla yhteyden esteettömyysneuvojaan p. 046 8773036 tai esteeton.espoo@espoo.fi

Esteettömyyden toteutusta ohjaavat asiakirjat

SuRaKu -kortit (pdf, 2239 Kt)

Espoon esteettömän rakentamisen ohje (pdf, 1820 Kt)

Esteetön wc-ohje (pdf, 9 Kt)

Tärkeitä huomioita esteettömyyden toteutumisessa (docx,  Kt)