Sähköinen palveluseteli ja ostopalvelu

Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) virtaviivaistaa ja tehostaa prosesseja sekä parantaa palvelujen saatavuutta. Se lisää asiakkaiden valinnanvapautta ja tasa-­arvoisuutta, kun erilaisten palveluseteleiden ja ostopalvelujen käyttö onnistuu helposti yhdessä paikassa. Palveluntuottajille järjestelmä tarjoaa tehokkaan kanavan tarjota palveluita ja tavoittaa asiakkaita. Järjestelmä löytyy osoitteesta parastapalvelua.fi.

Sähköiset palvelusetelit on otettu Espoossa käyttöön vammaispalveluissa ja lapsiperheiden lastenhoito- ja kodinhoitoavussa keväällä 2016. Lapsiperheiden perhetyössä palveluntuottajaksi voivat hakeutua vain kilpailutuksessa valitut yritykset. Syksyllä 2016 otettiin käyttöön hoiva-asumisen sähköinen palveluseteli. Keväällä 2017 otetaan käyttöön sähköiset palvelusetelit kotihoidossa, mm. säännöllisessä ja tilapäisessä kotihoidossa, kotisiivouksessa sekä muistisairaiden päivätoiminnassa.

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamille palveluille. Kunta määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita sillä voi maksaa. Asiakkaan omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

Mitä teen, kun minulle on myönnetty palveluseteli?

Voitte vertailla palveluntuottajia osoitteessa parastapalvelua.fi. Järjestelmään kirjautumisen jälkeen pääsette katsomaan omia palveluseteleitänne, tietojanne ja palvelutapahtumianne. Te, omaisenne tai muu edustajanne otatte yhteyttä haluamaanne kunnan hyväksymään palveluntuottajaan. Te ja palveluntuottaja teette keskinäisen sopimuksen, johon kirjoitetaan sovitut asiat ja oikeudet sekä velvollisuudet. Tämä sopimus kuuluu kuluttajasuojalain piiriin.

Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa kuukausittain palvelusetelien arvon osalta ja teiltä omavastuuosuuden. Voitte halutessanne ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluita, jotka tällöin maksatte kokonaisuudessaan itse.

Muistattehan antaa järjestelmän kautta myös palautetta saamastanne palvelusta!