Kohtaamistaide – Iloa elämään taiteen kautta®

Kohtaamistaide tarjoaa iloa, elämyksiä ja kokemisen riemua. Kohtaamistaide on monipuolista ja yllätyksellistä taidetyöskentelyä, jota toteutetaan kuvallisia ilmaisuja käyttäen. Moniaistilliset menetelmät herättävät osallistujissa luovuutta ja antavat jokaiselle mahdollisuuden ilmaista itseään erilaisia materiaaleja ja keinoja hyödyntäen.
 
Ohjattu ja suunniteltu työskentely soveltuu kaikille ja usein myös yllättää tekijänsä lopputuloksellaan. Työskentely perustuu siihen, että ryhmässä jokaisen työ saa osakseen vain positiivista arvostusta. Ryhmään osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta tai osaamista taidetyöskentelystä.
 
Osallistujat haastatellaan ennen ryhmän alkua. Toivomme ryhmäläisten sitoutuvan koko kaudelle.

Espoolaisille senioreille suunnattu ryhmä järjestetään yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa ja se on maksuton. 

Seuraavan Kohtaamistaideryhmän käynnistymisestä ilmoitamme myöhemmin.

Ryhmäläisten kommentteja Kohtaamistaiteesta

”Toimintatapa kaivoi esiin tiedostamatontakin.”
”On ollut paikka mihin mennä. Olen saanut ryhmästä mielihyvää.”