Turvallisuutta tehdään yhdessä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
21.10.2019 Satu Laukkanen, turvallisuuskoordinaattori

Tarve kokea olonsa turvalliseksi on yksi ihmisen perustarpeista. Se, miten turvalliseksi asukkaat kokevat asuinalueensa ja kotikaupunkinsa, vaikuttaa viihtymiseen ja hyvinvointiin, päivittäisiin liikkumisvalintoihin ja jopa muuttopäätöksiin. Kaupunkiympäristön siisteys ja järjestys, toimivat ja turvalliset liikennejärjestelyt sekä esimerkiksi riittävä valaistus lisää turvallisuuden tunnetta ja tukee kaupunkitilan käyttöä.

Espoo on ollut vuodesta 2011 Suomen suurimmista kaupungeista turvallisin. Pidetään Espoo yhdessä jatkossakin turvallisena. Siihen tarvitaan meidän kaikkien osallisuutta ja yhteistyötä. Siihen tarvitaan myös rohkeutta kokeilla uusia toimintamalleja asukkaiden turvallisuuden tunteen ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Espoossa järjestettiin syyskuussa 2019 Safe with Espoo – tapahtuma, missä turvallisuusviranomaiset ja järjestöt esittelivät arjen toimintaansa. Tavoitteena oli luoda käsitystä siitä, mitä kaikkea kokonaisturvallisuus on ja mikä siitä kuuluu viranomaisten, mikä järjestöjen ja mikä kansalaisen itsensä vastuulle. Tapahtumassa nostettiin esille, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa omaan ja läheistensä turvallisuuteen ja mikä on kansalaisen oma vastuu erilaisissa kriisitilanteissa. Tieto siitä, miten ennalta varaudutaan ja toimitaan esimerkiksi pitkissä sähkökatkoksissa, helpottaa tilanteen aikana elämistä. Lisätietoja häiriötilanteessa toimimisesta löydät tältä 72-tuntia -verkkosivustolta

Tapahtumaan kutsuttiin kaikki Espoon 9.-luokkalaiset ja toisen asteen opiskelijat. Kahden päivän aikana tapahtuma tavoitti yli tuhat nuorta turvallisuustietoisuuden pariin. Herättelemällä nuorten turvallisuustietoutta tehtiin myös etsivää syrjäytymisen ehkäisyä ja vahvistettiin hyvinvointia. Tapahtumaa kehitetään ja järjestetään myös tulevina vuosina.

Tapahtuman paneelikeskusteluun osallistuneen Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéllin määrittely turvallisuuden neljästä tekijästä kuvaa sen, mitä tapahtumalla haettiin: ”Yksi: tietoisuus riskeistä. Kaksi: oma tunne, jota ei saa väheksyä. Kolme: sietokyky silloin, kun asiat menevät pieleen. Neljä: opitut arvot ja tavat, kuten turvavyön kiinnittäminen aina, kun istut autoon".

Safe with Espoo – tapahtuman paneelikeskustelun tunnelmiin pääset tästä YouTube -palveluun vievästä linkistä

Turvallisuutta tehdään yhdessä, välittämällä ja huolehtimalla toisistamme. Arjen pienillä teoilla ja omilla valinnoilla vahvistamme omaa sekä muiden turvallisuuden tunnetta. Jokainen meistä on tärkeä turvallisuuden tekijä.

Safe with Espoo -tapahtuman järjestäjiäSafe with Espoo -tapahtumaa olivat järjestämässä Espoon kaupungin Turvallisuus ja valmius -yksikön kanssa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja poliisi, Puolustusvoimat, Hätakeskuslaitos, turvallisuusalan järjestöt sekä EJY ry sekä Espoon Nuoriso- ja Liikuntapalvelut.