Kaikukortti voittajaksi Vuoden 2018 esteetön teko -kilpailussa

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
27.8.2018 klo 16.19

Kaikukortin tavoitteena on parantaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Kunniamaininnan sai Westendinpuiston koulu.

Espoon vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille -työryhmä on valinnut Vuoden 2018 esteetön teko -kilpailun voittajaksi Kaikukortin. Kaikukortti on alennuskortti, joka on suunnattu taloudellisesti tiukassa tilanteessa oleville henkilöille ja heidän lapsilleen. Tiukka taloustilanne voi johtua esimerkiksi sairaudesta tai työttömyydestä. Kaikukortin tavoitteena on parantaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä.

Kaikukortin taustalla on valtakunnallinen Kulttuuria kaikille -palvelu, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön tuella kehittänyt Kaikukortin toimintamallin. Espoo toimi Kaikukortin pilottikaupunkina vuonna 2015. Vuoden 2016 alusta Kaikukortti on ollut Espoon kaupungin pysyvä palvelu.

Vuonna 2018 Espoon Kaikukortti-toiminnassa on mukana 30 espoolaista kulttuuritoimijaa, joiden palveluista suurin osa on saatavilla Kaikukortilla. Kaikukorttia myöntää asiakkailleen 28 espoolaista sote-alan toimijaa.

Vuoden esteetön teko kunniamaininnan sai Westendinpuiston koulu. 

Vuoden esteetön teko -kilpailussa etsittiin nyt viidettä kertaa espoolaista palvelua, yritystä, yhteisöä, toteutettua ideaa, henkilöä, rakennusratkaisua tai toimintaa, joka on tuonut palvelut kaikkien saataville, ja tehnyt liikkumisesta tai asioinnista helppoa meille kaikille. Kilpailuehdotuksia tuli yhteensä 11.

Palkinnot jakoivat Espoon Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Päivi Repo ja Espoon vammaisneuvoston puheenjohtaja Pirkko Kuusela 24.8. Espoo-päivänä pidetyssä Vertaiskahvilassa Kuninkaantien toimintakeskuksessa.

Lämpimät onnittelut voittajille!

Kaikukortti voittajaksi vuoden 2018 esteetön teko -kilpailussa
Kuvassa vas. Espoon vammaisneuvoston puheenjohtaja Pirkko Kuusela ja vammaisasiamies Sirkku Kiviniitty, erityisasiantuntija Helena Sarjakoski kulttuurin tulosyksiköstä ja aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö Tapio Nieminen, Espoon Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Päivi Repo sekä Westendinpuiston koulun rehtori Marja Perkkiö ja apulaisrehtori Martti Turpeinen.


 

Palkitut ehdotukset perusteluineen

Voittaja: Kaikukortti

Kulttuuri kuuluu kaikille! Kaikukortti parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien henkilöiden mahdollisuuksia nauttia taiteesta ja kulttuurista. Kaikukortin voivat saada mm. vammaispalvelun asiakkaat ja se oikeuttaa myös saattajan, oppaan, avustajan tai Kulttuurikaverin mukaan tulemiseen maksutta. Kaikukortilla voi hankkia lipun moniin Espoossa oleviin kulttuurikohteisiin, kuten museoihin, teattereihin, festivaaleille ja konsertteihin. Kaikukortti rikastuttaa monen vammaisen ja pienituloisen elämää suunnattoman paljon.

Kunniamaininta: Westendinpuiston koulu

Westendinpuiston koulu henkii kaikissa toimissaan suvaitsevaisuutta ja erityislapsen huomioimista. Koulu hakee tarvittaessa lisätietoa, ennakoi opetuksessa tulevia valmiuksia, pitää huolta kaverisuhteista, kohtelee uskomattoman hyvin ja osoittaa täysin esteetöntä asennetta.

Kilpailuun saapuneet ehdotukset


Vuoden 2018 esteetön teko -kilpailuun jätettiin 11 ehdotusta määräaikaan mennessä. Ehdotuksista neljä koski Kaikukorttia.

 • Kamreerintie 2 A ulko-ovien uusiminen esteettömiksi, liiketunnisteella avautuviksi: Helpottaa vammaisten henkilöiden ja lastenvaunujen kanssa saapumista.
   
 • Esteettömät ja tasaiset kevyen liikenteen väylät: Helpot myös pyörätuolia käyttävälle.
   
 • Kaikukortti: Kaikukortti voi rikastuttaa monen vammaisen ja pienituloisen henkilön elämää suunnattoman paljon.  Kaikukorttilaiset mm. vähävaraiset, työttömät, vammaispalvelun piiriin kuuluvat voivat osallistua ilmaiseksi Espoon erilaisiin kulttuuri-palveluihin. Kulttuurikaveri / avustaja pääsee ilmaiseksi. Kaikukortin myötä innostus liikkeelle lähtemiseen on syntynyt ja kynnys kirjaimellisesti madaltunut.
   
 • Westendinpuiston koulu: Koulu henkii suvaitsevaisuutta ja erityislapsen huomioimista sekä osoittaa täysin esteetöntä asennetta.
   
 • Espoon kaupungin nuoriso- ja liikuntapalvelut: Suureen osaan Espoon nuorisotiloista, lähiliikuntapaikoista ja ulkokuntoiluvälineistä on tehty esteettömyyskartoitus ja tiedot viety pääkaupunkiseudun Palvelukartalle.  
   
 • VamO-hanke (Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa) ja erityisesti vammaisten lasten YÖ-ryhmä: Rohkeaa ja innovatiivista vammaisten lasten osallisuuden edistämistä ja mahdollistamista!
   
 • Samarian terveyskeskus: Espoon paras. Samaria kehitti lääkäreille ajanvaraus- järjestelmän, jonne sai Espoossa nopeimmin ajan. Potilas on keskiössä. Huippuhyvä palvelualtis hoitohenkilökunta.
   
 • Suurpellon K-Supermarket: Esteetön. Inva-pysäköintipaikkoja kaupan edessä. Liiketiloihin vaivaton kulku. Tuotteet helposti nähtävissä.  Henkilökunta palvelualtista.