Esteetön koti ja lähiympäristö varmistavat arjen sujuvuuden

Esteetön koti ja lähiympäristö sekä helposti saavutettavat palvelut varmistavat arjen sujuvuuden.

Espoon esteettömyysohjelma ohjaa kaupungin omia tulos- ja toimintayksiköitä toimimaan niin, että Espoossa suunnitellaan, kunnossapidetään ja rakennetaan esteetöntä ja laadukasta ympäristöä. Esteettömyys huomioidaan kaavoituksessa, uusien julkisten rakennusten, perusparannushankkeiden ja yleisten alueiden suunnittelussa sekä ympäristön seurannassa.

Alueellisia esteettömyyskartoituksia on tehty vuosittain, yhteensä kahdeksalle eri alueelle. Kartoituksista johdetut parannustoimet on sisällytetty rakennusohjelmiin.

Oman asuinympäristön esteettömyyteen voi vaikuttaa. Espoon kaupunki tarjoaa tukea ja neuvontaa sekä itsenäistä asumista ja liikkumista tukevia avustuksia. Kaupunkilainen voi myös ottaa kantaa tulevaisuuden asumisen ja palveluiden esteettömyyteen. Vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto sekä niissä toimivat järjestö- ja luottamushenkilöt ottavat kantaa esteettömien tilojen ja palveluiden suunnitteluun sekä tarjontaan.

Jos havaitset ongelmia Espoon esteettömyydessä, voit ilmoittaa niistä sähköisessä palautejärjestelmässämme tai esteeton.espoo@espoo.fi

Esteettömyyden toteutusta ohjaavat asiakirjat

SuRaKu -kortit (pdf, 2239 Kt)

Espoon esteettömän rakentamisen ohje (pdf, 1820 Kt)

Esteetön wc-ohje (pdf, 9 Kt)

Tärkeitä huomioita esteettömyyden toteutumisessa (docx,  Kt)