Järjestöavustukset

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Järjestöavustukset on tarkoitettu yhdistysten ja yhteisöjen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Niillä tuetaan ja ylläpidetään monipuolista kansalaistoimintaa Espoossa.

Järjestöavustukset ovat toiminta-avustuksia veteraani-, eläkeläis-, sairaus- ja vammaisjärjestöille sekä muille järjestöille ja yhteisöille. Järjestöavustuksia myönnetään myös veteraanien avokuntoutukseen.

Avustuksilla tuetaan toimintaa, joka

  •     kohdistuu syrjäytymisvaarassa oleviin väestöryhmiin
  •     kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja
  •     edistää sairaiden ja vammaisten henkilöiden toimimista ja kuntoutumista sekä luo hyvän arjen edellytyksiä
  •     lisää vertaistoimintaa ja vapaaehtoistyöskentelyä
  •     on kaikille avointa ja toimii matalan kynnyksen periaatteella
  •     edistää kuntalaisten terveellisiä elämäntapoja ja lisää heidän voimavarojaan.

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityisesti huomiota

  •     järjestöjen kykyyn tarjota ja kehittää sellaisia vertaistuen muotoja, jotka edistävät espoolaisten arjessa toimimista sekä
  •     järjestön kykyyn tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

Vuoden 2020 järjestöavustusten hakuaika on 1.10.–31.10.2019.

Avustukset julkaistaan haettavaksi Espoon kaupungin internetsivulla Avustukset  tiistaina 1.10.2019. Avustusten hakuaika päättyy torstaina 31.10.2019 klo 15.

Lisätietoa
suunnittelija Maritta Samuelsson, maritta.samuelsson@espoo.fi, p. 050 5201 275