Sosiaali- ja terveystoimen avustukset

Sosiaali- ja terveystoimen avustukset sosiaali- ja terveysalojen järjestöille

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää vuosittain avustuksia Espoossa toimiville järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen palveluja.

Kohdeavustukset on tarkoitettu merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille, joiden toiminta tukee ja täydentää kaupungin pyrkimyksiä vähentää terveys- ja hyvinvointieroja.

Järjestöavustukset  ovat toiminta-avustuksia yhdistysten ja yhteisöjen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Niillä tuetaan ja ylläpidetään monipuolista kansalaistoimintaa Espoossa.

HUOM! Poikkeusoloista johtuen vuonna 2019 avustusta saaneiden järjestöjen ei tarvitse toimittaa hakemuksen liitteitä asiointipisteisiin 31.5.2020 mennessä. Liitteet tulee toimittaa poikkeusolojen päätyttyä.